Oca 082022
 

“Yerel düzeyde iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Roman vatandaşların güçlendirilmesinin desteklenmesi” amacıyla hayata geçirilen ROMACTED II Ortak Programı başladı.

📌 2021 – 2024 yılları arasında uygulanacak olan Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Programı’nın 4 yıllık uygulama dönemi için Türkiye’ye sağlanan fon, 725 bin euro olup bu bütçe içerisinden Sıfır Ayrımcılık Derneği’ne ayrılan yıllık bütçe 33 bin eurodur.

📌 Bu bütçe, Ortak Program çatısı altında çalışan kolaylaştırıcıların ve uzmanların, yol, konaklama ve ofis çalışanı gibi giderleri için kullanılmaktadır.

🏅Sahada tam motivasyonla çalışmaya başlayan kolaylaştırıcı ve uzmanlarımıza teşekkür eder, başarılar dileriz.

 Etkinlikler ROMACTED II ORTAK PROGRAMI BAŞLADI için yorumlar kapalı
Eki 082021
 

Etkiniz AB Programı desteği ile Roman gençlere yönelik bir insan hakları izlemesi gerçekleştiriyoruz. 6 ay sürecek olan izleme kapsamında Türkiye’nin 7 farklı ilinde yaşayan Roman gençlerle (Rom, Dom, Lom ve Abdal) derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecek ve elde edilen bulgularla bir rapor hazırlanacak. Türkiye’de yaşayan Roman gençlerin yaşadığı insan hakları ihlallerine odaklanmış ilk izleme olma özelliği de olan bu çalışma kapsamında ayrıca konuya ilişkin izleme göstergeleri seti de oluşturulacak.

#etkinizabprogramı

#sıfırayder

 Etkinlikler Etkiniz AB Programı desteği ile Roman gençlere yönelik bir insan hakları izlemesi gerçekleştiriyoruz için yorumlar kapalı
Haz 212021
 

Başka bir Siyaset Okulu, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Avrupa Konseyi ve Olof Palme Uluslararası Merkezi’nin desteğiyle ilk defa 2017 yılında düzenlenmiştir. Başka bir Siyaset Okulu bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Olof Palme Uluslararası Merkezi’nin desteğiyle 19-25 Eylül 2021 tarihleri arasında tüm gençlere yönelik düzenleniyor!

Program 20-35 yaş arasında, toplumsal meselelere duyarlı, liderlik potansiyeli gösteren, aktif yurttaşlık bilincine sahip tüm gençlerin katılımına açıktır. Daha önce üniversite kulübü, sivil toplum örgütü ya da yerel yönetimler gibi kurum ve oluşumlarda aktif çalışmış/çalışmakta olan gençlere öncelik tanınacaktır.

Eğitimciler akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve mevcut / eski dönem milletvekillerinden oluşacaktır.

Programa 20 kişi katılacaktır. Gelen başvurular proje ekibi tarafından coğrafi dağılım ve yaş gözetilerek değerlendirilecektir.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek masrafları program tarafından karşılanacaktır.

Başvurularınız için formumuzu doldurup özgeçmişinizi 31 Temmuz 2021’e kadar, baskabirsiyasetokulu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Seçilen katılımcılar mail yoluyla bilgilendirilecektir. Sorularınız için baskabirsiyasetokulu.net adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru Formu: https://forms.gle/cA1pW1sxNkavhNCRA

İnternet Sitesi: http://www.baskabirsiyasetokulu.net/

Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/baskabirsiyasetokulu/?modal=admin_todo_tour

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NvyhlF0dhCI&t=46s

Başka Bir Siyaset Okulu‘nun hedefi toplumsal meselelere ilgi duyan gençlerin ve genç Romanların siyasal ve sosyal alanda aktif yurttaşlar olmalarını teşvik etmek ve karar verici mekanizmalara katılımlarını arttırmaktır. Bu doğrultuda eğitim programı boyunca aktif yurttaşlık, sosyal politikalar, yerel yönetimlerin işleyişi ve Avrupa’da ve Türkiye’de Roman sivil toplumunun gelişimi ile Romanlara yönelik politikalar gibi çeşitli siyasal konuların yanında ayrımcılık ile sosyal içerme, toplumsal cinsiyet, sanat ve aktivizm gibi tematik konular işlenir. Katılım ve liderlik için beceri gelişimine de önem veren program siyasal iletişim, alternatif aktivizm modelleri, kamuya hitabet gibi pratiğe yönelik modüller de içerir. Dersler grup aktiviteleri ve atölyeler ile desteklenir.

Sıfır Ayrımcılık Derneği ise, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak riskli ve dezavantajlı toplulukların sosyal-kültürel açıdan gelişme göstermesini hedefler. Ayrıca bu topluluklara yönelik ön yargı ve ayrımcılığa karşı toplumun diyalog ve dayanışma çerçevesinde bütünleşmesi için çalışmalar yapar.

“Herkes farklı, herkes eşit” ilkesi temelinde çok kültürlü bir yaşamın koşullarını yaratmaya, geliştirmeye ve korumaya yönelik çalışmalar yaparken dezavantajlı toplulukların kendi içlerinde ve tüm toplumla maddi manevi dayanışma ilişkilerini kurmayı, geliştirmeyi, korumayı ve ilerletmeyi hedefler.

 Etkinlikler 2021 Başka Bir Siyaset Okulu başvuruları açıldı! için yorumlar kapalı
Mar 292021
 

Roman Entegrasyonu için AB Ödülü başvuruları açıldı.

Avrupa Komisyonu, Romanların sosyal içermesini iyileştirmek için Batı Balkanlar ve Türkiye’de bireyler ve sivil toplum tarafından yapılan çalışmaları teşvik etmektedir. Bu önemli çalışmayı desteklemeye yönelik girişimlerden biri, 2014 yılında başlatılan AB Roman Entegrasyonu Ödülüdür. Bu yıl dördüncüsü verilecek olan 2021 AB Roman Entegrasyon Ödülü,  Romanların istihdama erişimini ve istihdam kalitesini arttırmak üzere ilgili muhtelif kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan somut gayretler ve pozitif sonuçlara dikkat çekme amacını taşıyor.

Ödül, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’de kurulmuş ya da ikamet eden Kamu kuruluşları, özel sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinde bulunan Roman veya Roman olmayan birey veya tüzel kişilere (öğretmenler ve sağlık çalışanları, küçük işletmeler ve sosyal teşebbüsler dahil) açıktır.

Yarışma hem şahsi adaylıklara (ödülü almak isteyen girişimden doğrudan başvurular) hem de ilgili bir girişime dikkat çekmek isteyen diğer paydaşların aday göstermelerine açıktır.

Kişisel başvurular için : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/application_eu_award_roma_integration_2021.docx

Aday göstermeler için: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/nomination_eu_award_roma_integration_2021.docx

 Etkinlikler Batı Balkanlar Ve Türkiye’de Roman Entegrasyonu için AB Ödülü, 2021 için yorumlar kapalı
Kas 082020
 

Roman gençlerin sosyal ve siyasal alanda karar mekanizmaları içerisinde aktif yurttaşlar olarak rol almalarını hedefleyen Başka Bir Siyaset Okulu, dördüncü kez kapılarını açtı. Okul, son gününde uluslararası düzeyde bir Roman toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda,

pandeminin toplumdaki eşitsizliği bir kez daha su yüzüne çıkardığı belirtildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İktisadi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Yöneticisi Mehmet Caner Demir’in modere ettiği toplantının ilk oturumunda “Roman İçermesine Sektörel Yaklaşımlar” konusu ele alındı.

Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nden Walter Wolf, Türkiye’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’ne dikkat çekti.

Wolf, bu belgenin hükümet ve otoritelerin bakış açısını yansıttığını, belgede yukardan aşağıya bir yaklaşımın hâkim olduğunu söyledi. Romanların ihtiyaç ve isteklerini daha iyi anlamak için aşağıdan yukarıya bir yaklaşımla strateji oluşturmak gerektiğini kaydeden Wolf, bu noktada toplumun önemli bileşenlerinden STK’lara rol düştüğünü anlattı. Toplumun ihtiyaçlarını analiz eden STK’lara, kamu görevlileriyle strateji belgesini referans alarak görüşmesini önerdi. Roman gençlere seslenen Wolf, “Karşılaştığınız güçlülüklerin farkındayım. Aslında yokuş yukarı bir savaş veriyorsunuz. Burda önemli olan kendi içinde birlik olmanız ve uzun dönemde Roman güçlenmesini öncelemeniz.” şeklinde konuştu.

Romanlar, Eğitim Politikalarının Neresinde?

Avrupa Eğitim Vakfı Türkiye Sorumlusu Lida Kita, Roman toplumunun eğitim ihtiyacından bahsederek söze başladı. “2023 Eğitim Stratejileri için Roman toplumuna danışıldı mı? Roman STK’lar toplantılara davet edildi mi? Edildiyse aktif katılım sağlandı mı?” diye soran Kita, pandemi döneminde eğitime erişemeyen Roman çocuklar için politika üretilip üretilmediğini merak ettiğini söyledi. Genç aktivistlerin bu konuda veri toplayıp ana akım politikalara yön vermeleri gerektiğini kaydeden Kita, “Aktivist Romanlar olarak sorunu ortaya koymanın ötesine geçip yerel ve ulusal düzeyde politika yapıcıları etkilememiz lazım.” dedi.

Pandemi Toplumu Orantısız Etkiledi

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hande Barlın’ın modere ettiği ettiği ikinci oturumda “Roman İçermesine Bölgesel Yaklaşım, Batı Balkanlar ve Türkiye” konusu ele alındı.

Avrupa Taban Örgütleri Ağı (ERGO Network) Politika ve Proje Koordinatörü Mustafa Jakupov, pandeminin Roman topluluklarına orantısız bir etkisi olduğunu ifade etti. Romanlarla ilgili tabandan veri topladıklarını aktaran Jakupov, pandemide Romanların yaşam koşullarının kötüleştiğini, su ve sabun gibi temel ihtiyaçlara erişemedikleri için toplumda virüsün daha hızlı yayıldığını söyledi. Romanların toplumdan tecrit edildiğini belirten Jakupov, Bulgaristan’daki Roman yerleşim yerinin kapatıldığını söyledi.

Çoğu hükümetin kırılgan gruplarla ilgili özel tedbirler geliştiremediğine dikkat çeken Jakupov,  AB üyesi ülkelerde dayanışmanın ön planda olması gerektiğinin altını çizdi.

Romanlar İçin Duyarlı Bütçeleme Yapılmalı

Batı Balkanlar ve Türkiye Bölgesel İş birliği Konseyi’nden (RCC) Politika Uzmanı Mimoza Gavrani, Roman topluluklarının ihtiyaçlarına cevap veren “duyarlı” bütçelemelerden bahsetti. Eğitim, barınma, istihdam gibi alanlarda ihtiyaçlara göre özel hedefler belirlediklerini, bu hedefleri hayata geçirmek için hükümetlerarası çalışma grupları oluşturduklarını, Roman entegrasyonu eylem ekibinin devrede olduğunu anlattı. Aldıkları kararların doğrudan eyleme dönüştüğünü aktaran Gavrani, “Bunu yaparken hükümet bütçelerini Romanlara yönelik formüle etmeye çalışıyoruz. Duyarlı bütçelemeyle Roman toplumuyla toplumun geri kalanı arasında var olan boşlukları kapatmaya, dengesizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Eşitsizlikle Bir Kez Daha Yüzleştik

Roma Active Albania Direktörü Adriatik Hasantari,  pandeminin toplumdaki eşitsizlikleri görünür kıldığını söyledi. “Eşitsizlik vardı, pandemi bunu derinleştirmedi, su yüzüne çıkardı ve gerçekliğin resmini bir kez daha görmemizi sağladı.” dedi. Pandemide ön safta çalışan aktivistlerin bu resmi göstermek için sahadaki öyküleri anlatması gerektiğini belirten Hasantari, anlatılan öyküleri farklı düzeylerde tartışarak politika üretebileceklerini dile getirdi.

 “Uzlaşmacı Dilden Yanayız”

Hareketli gündeminden dolayı Türkiye’nin daima ilgi çektiğine değinen Olof Palme Center Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Helin Şahin, ülkedeson dönemde baskın birkutuplaşma gözlemlediğini dile getirdi. Demokrasinin tesisi için STK’ların önemine dikkat çeken Şahin, toplum adına politika üretirken de uzlaşmacı bir dilden yana olunması gerektiğini belirtti.

Toplantıyı organize eden Başka Bir Siyaset Okulu Proje Direktörü Elmas Arus, Romanların haklara erişiminin önündeki engelleri kaldırmaya çalıştıklarını dile getirdi. Strateji belgesinin kâğıt üzerinde kaldığını anlatan Arus, Romanların mücadelesini destekleyecek bir mekanizma olmadığını, pandemide Romanların sahipsizliğiyle bir kez daha yüzleştiklerini aktardı. Kamu kurumlarının acilen duruma müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı ve Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ertan Aksoy’un katılımıyla devam eden toplantıda yoksulluk politikaları da ele alındı.

24-31 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen eğitimler, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Avrupa Konseyi ve Olof Palme Uluslararası Merkezi’nin desteğiyle hayata geçirildi.

 Etkinlikler BAŞKA BİR SİYASET OKULU, ULUSLARARASI ROMAN TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI için yorumlar kapalı
Kas 082020
 

İlk defa 2017 yılında düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü olan Başka Bir Siyaset Okulu, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Avrupa Konseyi ve Olof Palme Center International’ın destekleri uygulanmaktadır.

Başka Bir Siyaset Okulu” bu yıl 18-35 yaş arasındaki 40 gencin çevrimiçi ortamda buluşması ile eğitime başladı.

Programda 18-35 yaş arasında, toplumsal meselelere duyarlı, liderlik potansiyeli gösteren, aktif yurttaşlık bilincine sahip tüm gençlerin katılımına açık tutulmuştur. Daha önce üniversite kulübü, sivil toplum örgütü ya da yerel yönetimler gibi kurum ve oluşumlarda aktif çalışmış/çalışmakta olan gençlere öncelik tanınmıştır.

Akademisyenlerden ve sivil toplum temsilcileri tarafından sosyal politikalar, yerel yönetimlerin işleyişi, Avrupa ve Türkiye’de Roman sivil toplumunun gelişimi, Romanlara yönelik politikalar, toplumsal cinsiyet, küresel düzen, siyasal iletişim, alternatif aktivizm modelleri, sosyal girişimcilik ve kamuya hitabet gibi bir dizi eğitimler verilmektedir.

 Etkinlikler 24 Ekim Cumartesi günü Başka Bir Siyaset Okulu çevrimiçi olarak kapılarını açtı! için yorumlar kapalı
Eyl 282020
 

17-18 Eylül 2020 tarihlerinde proje ekibi, Eski Sorunlara Yeni Çözümler Roman İçermesi Alanında Yeni Tip Yaklaşımların Değişimi Projesinin lansman toplantısı için çevrimiçi olarak toplandı.

Toplantının hedefleri şunlardı:

 • Ortakların beklentileri ve rolleri hakkında daha fazla bilgi edinmek
 • Proje Pazarını tanıtmak ve yerelde uygulanacak iyi örneklerin seçimine hazırlanmak
 • Eğitim ve koçluk faaliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek için ortakların kapasite gelişimi ihtiyaçlarını tartışmak
 • Projenin ortak savunuculuk hedeflerini öğrenmek ve aşağıdan yukarıya yaklaşımla daha iyi bir finansman için ulusal savunuculuk hakkında düşünmeye başlamak
 • AEA / Norveç hibelerini ve projemizden beklentilerini tanımak
 • Projeyi kamusal olarak başlatmak

Toplantı, projenin amacının ve farklı iş paketlerinin kısa bir özetiyle başladı ve AEA/Norveç hibeleri ve Fon Operatörünün tanıtımı ve projemizle ilgili beklentileri, ortakların rolleri ve beklentilerinin sunulmasıyla devam etti. 

Ayrıca Proje Pazarı ve Akranlar Arası Ortaklıklar ve genel olarak iyi uygulamalar hakkında bir tanıtım yapıldı. (Bir uygulamayı iyi yapan nedir? Kriterlerimiz neler? Ortakların aklında neler var?)

17 Eylül Perşembe tarihli lansman toplantısının ilk günü, projenin kapasite geliştirme tarafını da hedefledi. 18 Eylül Cuma günü ise savunuculuk iş paketinde yer alan finansman araştırması, ulusal savunuculuk toplantıları, Avrupa toplantıları üzerine tartışmak için bir araya geldik.

Ayrıca, ulusal finansman durumlarımız, ulusal savunuculuk hedeflerimiz ve ortaklarımız ile ilgili halihazırda ne üzerinde çalışıyoruz, ulusal ortaklarımız kimler, hedeflerimiz neler? soruları doğrultusunda paylaşımlarda bulunduk.

Proje web sitesi, bilgilendirme oturumları, sosyal medya kampanyaları, hikaye anlatımı, proje videosu, kitle fonlaması gibi iletişim çalışma paketine de bir giriş yaptık. Bu oturumda ortaklar için iletişim gereksinimlerini tartıştık ve projenin tanıtımına yönelik fikirler üzerine beyin fırtınası yaptık.

Üstelik risk yönetimini de ele aldık: Projede neyin ters gidebilir olduğunu ve olası zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimizi konuştuk.

Açılış toplantısı kısa bir değerlendirme ve gelecekteki toplantıların iyileştirilmesine yönelik önerilerle sona erdi.

“Eski Sorunlara Yeni Çözümler – Roman İçermesi Alanında Yeni Tip Yaklaşımların Değişimi” Projesi, AEA ve Norveç Bölgesel İşbirliği Hibe Fonu aracılığıyla İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç tarafından finanse edilmektedir.

 Etkinlikler Eski Sorunlara Yeni Çözümler – Roman İçermesi Alanında Yeni Tür Yaklaşımların Değişimi Projesinin Başlangıç Toplantısı 17-18 Eylül 2020 Tarihlerinde Gerçekleşti! için yorumlar kapalı
Eyl 152020
 

Roman içermesi Orta ve Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye’deki en önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Temel Haklar Ajansı’na göre Romanlar en çok ayrımcılığa uğrayan ve dışlanan etnik azınlıktır ve Romanların %80’i yoksulluk riski altında yaşamaktadır. Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, İtalya ve Belçika’da Romanlara karşı son zamanlarda yaşanan nefret söylemi ve insan hakları ihlalleri, Romanlara karşı ırkçılığın ciddiyetini göstermektedir. Aynı zamanda kıtadaki en büyük etnik azınlık olmaları hasebiyle Avrupa’da büyük bir sosyal tepkiye neden olmaktadır.

“Eski sorunlara yeni çözümler – Roman içermesi alanında yeni tür yaklaşımların değişimi” projesi aracılığıyla, “hiçbir şeyin değiştirilemeyeceği” inancına ilişkin kısır döngüyü kırmak için eğitim, istihdam, katılım ve antiziganizm ile mücadele alanlarında başarılı Roman içermesi projelerinin hikayelerini fon sağlayıcılarla ve devlet kurumlarıyla paylaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Roman sivil toplumu için iki aşamalı bir kapasite geliştirme sürecine gireceğiz:

1. Ortak başına en az 1, en fazla 3 iyi uygulama belirleyerek ve diğerlerini bunları uyarlamada destekleyerek ortakların akran öğrenmesi yoluyla kapasitelerinin geliştirilmesi.

2. Roman ve Roman yanlısı STK’ların eğitimler yoluyla proje yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesi

Fon verenlere ve devlet kurumlarına yönelik savunuculuk çalışmaları yoluyla, ortaklar tarafından başlatılan yenilikçi projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Hedefler

 • İstihdam, eğitim, antiziganizm ile mücadele ve Roman katılımı alanlarında tabandan gelen iyi uygulamaları belirlemek.
 • Proje fikirlerini uyarlamak ve bunların başka bir ülkede uygulanmasını planlamak için Roman STK’lar arasında akran öğrenimini sağlamak ve koçluk yapmak.
 • Roman taban örgütlerinin proje yönetimi ve savunuculuğun farklı boyutlarına ilişkine kapasitesini geliştirmek.
 • Roman içermesine yönelik daha iyi hedeflenmiş finansman için savunuculuk yapmak.

Projenin uygulama süresi 34 aydır ve 1 Haziran 2020- 31 Mart 2023 tarihleri arasında uygulanacaktır. Proje AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ve Norveç Bölgesel İşbirliği Hibeleri aracılığıyla finanse edilmektedir.

Proje, topluluklar tarafından başlatılan ve koordine edilen, diğer ülkelerdeki iyi uygulamalardan esinlenen ve fikrin alındığı ortak kuruluşların uzmanları tarafından desteklenen projelerin planlanmasını ve uygulanmasını içermektedir. Ayrıca, 11 ortak ülkede sivil toplum eğitim programlarının taban örgütlerinin gerçek ihtiyaçlarına dayalı olarak geliştirilmesini ve Roman sivil toplumu ile bu topluluklara finansman sağlayan bağışçılar arasında bir diyaloğun geliştirilmesini öngörmektedir.

Proje, öncelikli müdahale alanları olan “Sosyal İçerme, Genç İstihdamı ve Yoksulluğun Azaltılması” ile Romanların katılımının artırılmasına ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bunu aşağıdaki çıktıları sunarak başaracaktır:

1. Topluluk liderliğinde yürütülen projelerin teşvik edilmesi:

 • Diğer kuruluşlarda iyi uygulama olarak belirlenen topluluk ihtiyaçlarına dayalı 11 projenin uyarlanması ve uygulanması
 • Yerelde uygulanan Roman içermesine ve Romanların güçlendirilmesine yönelik projelerden 20-30 iyi uygulama örneği, uyarlama ve geliştirme fikirleriyle yaygınlaştırılması
 • Roman örgütlenmesinin ve Roman sivil toplumunun film ve hikâye anlatımı tanıtılması

2. Roman STK’larının kapasitelerinin artırılması:

 • Roman STK’larında görevli personelin proje ve kurum yönetimi konusunda eğitilmesi
 • STK’lar için proje ve kurumsal yönetim hakkında araç seti yayınlanması
 • STK’lar tarafından şeffaflık ve hesap verebilirlik kriterlerinin uygulanması

3. Elverişli finansman ortamı sağlanması:

 • Roman içermesine yönelik aşağıdan yukarıya yaklaşımların önemi üzerine çalışılmanın üretilmesi ve yaygınlaştırılması
 • Roman içermesine yönelik finansman programlarının analiz edilmesi ve analizin yayımı
 • Bağışçıların, Roman içermesine yönelik aşağıdan yukarıya yaklaşımların önemi konusunda daha bilinçli hale gelmesi

Çıktılara şu yollarla ulaşılacaktır:

 • İyi uygulamalardan esinlenen ve diğer Roman STK’ların koçluğuyla desteklenen topluluk liderliğinde proje planlaması
 • Akran öğrenimi ve yaratıcı araçlar içeren özel bir kapasite geliştirme programı
 • Ulusal hükümetlere, uluslararası kurumlara ve özel bağışçılara yönelik kanıta dayalı savunuculuk

İş paketleri aşağıdaki gibidir:

 • Çalışma Paketi 1: Yönetim – Nevo Parudimos
 • Çalışma Paketi 2: İletişim – Nevo Parudimos
 • Çalışma Paketi 3: Kapasite Geliştirme – RROMA
 • Çalışma Paketi 4: Akranlar Arası Ortaklıklar – Autonomia Foundation
 • Çalışma Paketi 5: Savunuculuk – ERGO Network

Hedef grupları, 11 yerel Roman topluluğu (her ülkeden bir tane), 11 Roman sivil toplum kuruluşu veya hedef Roman toplulukları, kurumlar ve özel sponsorlar ve 11 ortak ülkeden diğer STK’lar temsil etmektedir.

Proje ortakları:

 • Lider ortak – Nevo Parudimos Derneği – Romanya
O imagine care conține semn, așezat, fereastră, mare Descriere generată automat
 • Ortak – ERGO Ağı – Belçika
O imagine care conține desen Descriere generată automat
 • Ortak – Autonomia Foundation – Macaristan
 • Ortak – RROMA – Makedonya
O imagine care conține graffiti, aliment Descriere generată automat
 • Ortak – Roma Active Albania – Arnavutluk
O imagine care conține semn, aliment, oprire Descriere generată automat
 • Ortak – Integro – Bulgaristan
O imagine care conține semn, exterior, așezat, aliment Descriere generată automat
 • Ortak – RARC – Slovakya
 • Ortak – Slovo 21 – Çek Cumhuriyeti
O imagine care conține semn, aliment, desen, ținând Descriere generată automat
 • Ortak – Roma Community Center – Litvanya
O imagine care conține desen Descriere generată automat
 • Ortak – Sıfır Ayrımcılık Derneği – Türkiye
O imagine care conține desen Descriere generată automat
 • Ortak – Women’s Association “Romkinja” – Bosna-Hersek
O imagine care conține desen, metru Descriere generată automat
 Etkinlikler Eski sorunlara yeni çözümler – Roman içermesi alanında yeni tür yaklaşımların değişim Proje İndeks No: 2018-1-0697 için yorumlar kapalı
Ağu 022020
 

PORAJMOS: TARİHİN GÖLGESİNDEKİ UNUTULMUŞ ROMAN SOYKIRIMI

Tarihin en acı olaylarından birisi olan Holokost boyunca, Naziler ve müttefikleri Avrupa’daki Roman popülasyonunun %25’ini sistematik bir soykırıma tabi tuttular. Ölü sayısının 220.000 ila 880.000 arasında olduğu belirlenen ve Porajmos olarak bilinen bu korkunç katliam, Nazi Almanyası tarafından işlenen en büyük insanlık suçlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Roman dilinde “Yok etme” anlamına gelen “Porajmos” kelimesi, Romanların 1938 tarihi itibarıyla Nazi Almanya’sı tarafından maruz bırakıldıkları sistematik soykırımı tanımlamak için kullanılmaktadır. Roman halkı tarafından asla unutulmayan bu trajedinin uluslararası bir tanınırlık kazanması ve Almanya’nın tazminat bedeli ödemeye başlaması ise 1976 yılına değin gerçekleşmemiştir. 2011 yılından itibaren resmî olarak bir yas günü ilân edilen Porajmos’a zemin hazırlayan olaylar ise Nazilerin Almanya’da güç kazanmasından öncelere dayanmaktadır.

ROMANLARA YÖNELİK UZUN VE TARİHSEL BİR ZULÜM

Naziler’in iktidarı ele geçirmesinin öncesinde bile Almanya’da Romanlar’a yönelik antiziganist- çingene karşıtı- politikalar büyük bir zulüme sebep oluyordu. 14. yüzyıldan beridir varlıklarını sürdürdükleri Avrupa’da göçebe bir yaşam tarzını benimsemiş Romanlar, Almanya da dahil olmak üzere nereye giderlerse gitsinler, ayrımcılığa, ırkçılığa ve mezalime maruz kalmışlardı.

1899 yılından başlayarak Naziler’in iktidar olduğu 1933 yılına değin devam eden bir süreçte Alman yasa koyucular, Romanlar’ın haklarını kısıtlayan ve onları toplum gözünde ikinci sınıf vatandaş konumuna düşüren pek çok yasa tasarısına imza attılar. Roman topluluklar sürekli olarak gözlendi, kamusal alanlardan uzak tutuldu, yüzme havuzlarına dahi girmeleri engellendi. Ülkenin birçok önemli kısmına girme hakları ellerinden alınan Romanlar aynı zamanda Alman polisi tarafından ortada hiçbir sebep olmadan tutuklanabiliyorlardı.

Yaygın kanı, bir Roman parmaklıklar ardına gittiğinde ülkenin daha güvenli bir yer haline geldiği yönündeydi.

Romanlara yönelik yaklaşımlar Naziler’in iktidara gelişiyle beraber daha da kötüye gitti. Adolf Hitler, Romanları sadece göçebe bir topluluk olarak değil, Alman ırkının sözde “ırksal saflığına” yönelik bir tehdit unsuru olarak görüyordu. 1936 yılında, Naziler’in “Çingene Sorunu” ile “baş edebilmek” için, Demografik Biyoloji ve Irksal Hijyen Araştırma Merkezi direktörü Robert Ritter Romanlarla “görüştü” ve “bir takım röportajlar” gerçekleştirdi.

Ritter’in bu “görüşmeler” ve “röportajlar” sonunda vardığı sonuç korkunç bir olaylar zincirinin başlamasına neden olacak, tarihin tanıklık ettiği en utanç verici kıyımlardan birisinin temel taşı olacaktı. Romanların Alman ırkının kanını “dejenere” edici bir kan taşıdığı sonucuna varan Ritter, Romanları yaşadıkları yerleri yetkililere bildirmekle tehdit ederek Almanya’daki hemen hemen tüm Romanların kaydının tutulduğu bir arşiv oluşturmaya başladı.

ROMANLARIN YURTLARINDAN EDİLMESİ

Tarih 1936 yılını gösterdiğinde, Romanların etnik Almanlarla evlenme hakları, oy kullanma hakları ve vatandaşlıkları ellerinden alındı. Bunu takiben Naziler, Romanları kısırlaştırmaya başladılar ve onları bir araya toplayıp, yurtlarından ederek kamplara ve izole edilecekleri sağlıksız bölgelere gönderdiler.

Başlangıçta, sayısız Roman taşınılabilir toplama kamplarına zorla gönderildiler ve kendi ayrık kamplarında tutuldular. Daha sonra, Nazi otoriteleri tarafından bir diğer soykırım kurbanı olan Yahudi halkıyla bir araya getirildiler. En nihayetinde de çalışma kamplarına ve sistematik olarak öldürülecekleri “ölüm kamplarına” doğru gönderildiler.

Porajmos, işte böyle başlamıştı.

PORAJMOS

1942 yılına geldiğimizde, SS kumandanı HeinrichHimmler tüm Romanların toplama kamplarına zorla nakledilmesini onaylayan bir emri imzalandığında, Roman Soykırımı resmen başladı. Birkaç yıl içerisinde Naziler, Avrupa’da yaşayan yaklaşık 1 milyonluk Roman nüfusunun tümünü katletmeyi ön gören insanlık dışı bir program hazırladılar.

Nazi kontrolündeki Avrupa boyunca, bulunabilen her Roman zorla alıkondu, gettolarından çıkartıldılar ve toplama kamplarına insan onurunu ayaklar altına alan koşullarda gönderilerek zehirli gazla katlediler. Sovyetler Birliği’nin Naziler tarafından ele geçirilen kısımlarında ise çok daha korkunç bir durum söz konusuydu. Nazilerin ölüm mangaları olarak bilinen ve çoğunluğu gönüllülerden oluşan Einsatzgruppen, köy köy, kasaba kasaba dolaşarak bulabildikleri her Roman bireyi işkence ederek, kurşuna dizerek ve insanlık dışı muamelelere tabi tutarak katlettiler. Sadece Einsatzgruppen mangalarının katlettiği insan sayısının yaklaşık 8.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

TANINMAMIŞ BİR SOYKIRIM

“İnsan deneyleri”, toplu katliamlar ve toplama kamplarındaki gazlı ölümler ile Naziler ve işbirlikçileri toplamda 220.000 ilâ 880.000 arası Romanın ölümüne sebep oldular. Holokost mağduru olan diğer azınlıkların aksine Romanlar’ın çektikleri acılar çok az gündeme getirildi ve tanındı. Hatta ve hatta Naziler’in iktidarı 1945 yılında sona erdiğinde dahi, Romanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılık bazı kesimlerin Romanların “Onlara yapılan soykırımın tanınmasını dahi haketmediğini” söyleyeceği kadar ileriye gitti.

Batı Almanya’da kurulan savaş sonrası hükumet ve müttefiklerin kendileri dahi Romanları ırkçı mezalimin kurbanı bir topluluk olarak görmeyi ve tazminat taleplerini bir süre reddettiler, hatta ve hatta Romanların Nazi Almanya’sı tarafından “suça eğilimli ve asosyal tabiatlarından dolayı öldürüldüğünü” iddia ederek Romanlara yönelik saldırıların ve ırkçılığın önünü daha da açabilecek beyanlarda bulundular.

Roman Soykırımı’nın kurbanları, genel olarak Holokost sürecinde katledilen diğer talihsiz halklar açısından baktığımızda, ilgiden ve sempatiden maalesef yoksun bırakıldılar fakat en nihatyetinde, Batı Almanya Parlamento’su 1979 yılında Porajmos’un ırkçılık ve etnik ayrımcılık tarafından motive edilmiş bir katliam olduğuna kanaat getirdi ve bu sayede pek çok mağdur tazminat almaya hak kazandı. Gelgelelim, bu vakte kadar Porajmos boyunca hayatta kalmayı başaran pek çok Roman, ölmüştü ve ancak 70 yıl kadar sonra Porajmos kurbanı Romanların yaşadığı zulüm toplumsal tanınırlık düzeyine ulaşabildi ve kurbanlar adına bir anıt dikildi.

Ancak bu zamana değin, yüz binlerce Roman Soykırımı kurbanı Roman olmayan topluluklar ve ülkeler tarafından unutuldu. Avrupa’daki nüfuslarının %25’inin katledilmesine ve İkinci Dünya Savaşından sonra bile büyük bir ayrımcılığa maruz kalmalarına rağmen Romanların yaşadığı bu büyük felaketin tanınırlığa ulaşması neredeyse 70 yıl kadar sürdü.

Romanların sistematik olarak yok edildiği, insani haklarından mahrum bırakıldığı ve bir halkın geleceğiyle oynanan Roman Soykırımını yani Porajmos’u asla unutmayacak, Romanlar’ın sadece Avrupa değil, dünya çapında da hak ettikleri konuma ulaşmaları için elimizden geleni yapacağız.

Avrupa Roman Taban Örgütleri Ağının (ERGO Network) Roman Soykırımı Anma Günü vesilesiyle yapmış olduğu açıklama http://ergonetwork.org/2020/07/2-august-holocaust-memorial-day-for-sinti-and-roma/

#2August #RomaRemember #NaBister #RomaHolocaust #NeverForget

#2Ağustos #RomanSoykırımı #RomanSoykırımıAnmaGünü

 Etkinlikler Tarihin Gölgesindeki Unutulmuş Roman ve Sinti Soykırımı için yorumlar kapalı
Haz 242020
 

Çeşme Belediyesi’nin 16 Haziran 2020 tarihinde, Çeşme’nin Alaçatı mevkiinde Romanların barındığı alanı, alternatif bir çözüm sunmaksızın, ön uyarı yapmadan, kepçelerle yıkmasını esefle karşılıyoruz. 

İlgili kamu kurumlarını ve belediyeleri, Çeşme’de yaşanan insanlık dramını gidermeye çağırıyoruz. 

Bu olayla birlikte kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluğun, insan hakları ihlallerine yol açtığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Bu alanda yaşayan Romanların pek çoğu, uzun yıllardır Çeşme’de yaşamakta, geçimlerini günlük güvencesiz işlerle sağlamaktadır. Bir kısmı kâğıt ve hurda toplayıcılığı yapmakta, bir kısmı da turizm sektöründe temizlik ve mutfak işçiliği gibi işler ifa etmektedir. 

Boğaz tokluğunu bile sağlayamadıkları bir ortamda, pandemi süreci durumlarını daha da zorlaştırmış, bir dönem herhangi bir gelirleri olmaksızın hayatta kalmaya çalışmışlardır. 

Öte yanda, 2010 yılında açıklanan Roman açılımı sonrasında Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve en sonuncusu 2019 Aralık’ta yayınlanan iki tane Roman Strateji Eylem Planı yayınlanmıştır. Söz konusu belgeler, Romanların sosyal içermesinin sağlanması ve Romanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi için kamu kurum ve belediyelere çeşitli görevler vermiştir. Buna rağmen, yeterli ilerleme sağlanamamış, Çeşme’de gerçekleştirilen yıkımda olduğu gibi, Romanları toplumun daha da dışına iten birçok uygulama yapılmıştır.

Bu çerçevede gerek merkezi yönetimi gerekse yerel yönetimleri, mevcut yasalar ve strateji belgesi tarafından kendilerine verilen görevleri ivedilikle yerine getirmeye, tam bir koordinasyon içinde Çeşme’de yaşanan mağduriyeti gidermenin ötesinde, olaydan etkilenen Romanların durumlarını iyileştirmeye çağırıyoruz. 

ROMANDİYALOG AĞI (RODA) ÜYELERİ

 1. Adana Kalburcular ve Aşiretler Derneği, Ali Kaya
 2. Akhisar Roman Federasyonu, Erdoğan Şener
 3. Balıkesir Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği, Kenan Say
 4. İzmir Dikili Roman Sosyal Gelişim Derneği, Sitem Kara
 5. Diyarbakır Domlar ve Romanlar Kültür Dayanışma ve Gençlik Derneği, Mehmet Demir
 6. Edirne Roman Gençlik Derneği, Selçuk Karadeniz
 7. Gaziantep Abdallar Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Niyazi Buluter
 8. Hatay Roman Abdal ve Domlar Birliği, Veysel Toplar
 9. Hatay Dom Toplulukları Derneği, Mehmet Teke
 10. İstanbul Anadolu Yakası Romanları Derneği, Güngör Gönüç
 11. İstanbul Anadolu Abdalları Ortak Platformu, Hasan Kara
 12. Dudullu Roman Derneği, Barış Cihanker
 13. Sıfır Ayrımcılık Derneği, Elmas Arus
 14. İzmir Roman Gençlik Eğitim Kültür Derneği, Cem Pekbalıkçı
 15. Kilis Abdallar Dayanışma ve Spor Derneği, Fettah Esoğlu
 16. Manisa Bölge Romanları Kalkındırma Derneği, Serdar Kavdağ
 17. Fethiye Muhacir Derneği, Salih Kocatepe
 18. Samsun Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği, Selim Gökçen
 19. Tekirdağ Muratlı Roman Kültür Dayanışma Derneği, Çağlar Yeltekin
 20. Tekirdağ Trakya Müzisyenler Derneği, Necdet Karanfil
 21. İzmir Tire Romanları Kültür ve Dayanışma Derneği, Hasan Hüseyin Karabacak
 22. Şanlıurfa Davulcular ve Zurnacılar Derneği, Aziz Arslan
 23. Artvin Aktivist Soner Durmuş

AÇIKLAMADA BAHSİ GEÇEN PLANLAR İÇİN LİNKLERE TIKLAYINIZ:

Roman Vatandaşlar Yönelik Strateji Planı (2016 – 2021)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160430-11.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160430-11.htm

Roman Strateji Eylem Planı (2019 – 2021)

https://ailevecalisma.gov.tr/media/30906/roman-vatandaslara-yonelik-ii-asama-eylem-pl.pdf

RODA NEDİR?

Roman Diyalog Ağı (RODA),ilk olarak 2012 yılındakurulmuştur. Türkiye’nin dört bir tarafına dağılan Roman, Dom, Lom ve Abdal gruplarını temsil eden Sivil Toplum Kuruluşları’nı (STK) bir araya getirmiştir. Bu ağ, kamu otoriteleri ve Roman grupları arasında diyalogun geliştirilmesini sağlamıştır.

2020 itibariyle Avrupa Birliği projesi kapsamında, “RODA’nın Güçlendirilmesi” amacıyla ağa üye olan 22 STK’nın kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiş;insan haklarından savunuculuğa, toplumsal cinsiyet eşitliğinden kadının kamu ve sivil toplumdaki temsiline varıncaya kadar bir dizi eğitim planlanmıştır.

Sıfır Ayrımcılık Derneği ve Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA), ortaklığıyla yürütülen projeyle ilgili, önümüzdeki günlerde basın lansmanı yapılacaktır.

 Etkinlikler ROMAN DİYALOG AĞI BASIN AÇIKLAMASI için yorumlar kapalı