Nis 092013
 

Hükümetin 3 yıl önce başlattığı ”Roman açılımı” kapsamında somut sonuçlara ulaşabilmek için hayata geçirilen Romanlar İçin Kamu-STK Diyalog Grubu, ilgili bakanlıklarca hazırlanan Strateji Belgesi’nin uygulanabilir olmasını istiyor.

Kamu-STK Diyalog Grubu, bunun için Roman meselesine 10. Kalkınma Programı’nda yer verilmesini ve bütçe ayrılmasını talep ediyor. Romanlar İçin Kamu-STK Diyalog Grubu Oluşturulması Projesi’nin yürütücüsü Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus, AA muhabirine proje hakkında bilgi verdi.

Projenin, 2012 yılının Ocak ayından bu yana devam ettiğini belirten Arus, Roman toplulukların hak temelli, sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarının yanı sıra ayrımcılığa maruz kalmamalarına yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi, Roman sivil toplum kuruluşlarının örgütlenme ve temsil süreçlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlattı. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan çalışma gruplarının oluşturulduğu projenin alanda deneyim sahibi uzmanlar ile Avrupa’dan örnek kurum temsilcileri tarafından da desteklendiğini ifade eden Arus, ”Projede işbirliği yapılan kamu kurum temsilcileri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’dür. Diyarbakır’daki ‘Dom’, Gaziantep’teki ‘Abdal’, Artvin’deki ‘Lom’, Manisa ve İzmir’deki ‘Roman’ gruplarını bir araya getirdik” bilgisini verdi.

Hükümetin açılım kapsamında 10 Aralık 2009’da yaptığı çalıştaya katıldıklarını, çalışmaların başından beri içinde olduklarını anlatan Arus, çalışmalarıyla Roman meselesinde bir nevi ”köprü”görevi gördüklerini vurguladı. Arus, projede, sivil toplum kuruluşları ile kamuyu bir araya getirdiklerini, kamunun genel bir politika çıkarabilmesi için çalıştıklarını ifade ederek, eğitim, barınma, sağlık ve istihdam alanlarında ortak çalışma grupları oluşturulduğunu ve veriler bir araya getirilip çözüm önerileri sunulduğunu söyledi. Bu kapsamda kamu ve sivil toplum kuruluşlarının toplantıları sonunda Romanlar ile ilgili Strateji Belgesi yazılmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Arus, şöyle devam etti:”Kamu-STK Diyalog Grubu, bir taraftan kamuyu bilinçlendirip sivil toplum kuruluşlarının yerelle iletişimini sağlayıp, orada çözümler üretmeye çalışırken, diğer taraftan da Strateji Belgesi’ne etki etmeyi hedefledi. Kamu-STK Diyalog Grubu, bir grup olmanın ötesinde hem bürokratlar hem yerel düzeyde sivil toplum kuruluşlarıyla kamu arasında mekanizma oluşturuyor. Geçen yıl aralık ayında iki günlük bir çalıştay yaptık ve bu çalıştayın raporları bekleniyor. Bu çalıştayın çıktıları önemli.”

Kalkınma programında bütçe talebi

Arus, Strateji Belgesi’nin uygulanabilirliğine dikkati çekerek, ”Kamu-STK Diyalog Grubu olarak diyoruz ki, Roman stratejisi yazılıyorsa uygulanabilir olsun” dedi.
”Romanlar adına bir strateji yazdık, başardık” demekten ziyade somut sonuçlar elde etmenin önemine değinen Arus, sözlerini şöyle sürdürdü:
”Bu meselenin çözümü sadece projelerle olmaz. Strateji Belgesi’ndeki eylem planları uygulanabilir olsun istiyoruz. Bunun için Strateji Belgesi’nin bir an önce konunun tarafları tarafından yazılması, uygulanabilir eylem planı hazırlanması, 10. Kalkınma Programı’nda Roman meselesine yer verilmesi ve bütçe ayrılması gerekir. Bu, bizim için çok çok önemli. Bir program yazılıyorsa bunun bir de bütçesinin olması lazım. Geldiğimiz nokta bu. Bürokrasi düzeyinde farkındalık oluştu. Roman meselesinin merkezlerde etkisi yüksek. Bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Fakat Anadolu’nun ücra illerine gittiğiniz zaman orada bu yapı yok. Dolayısıyla uygulanabilir olması için yerelde de farkındalık oluşturulması gerekiyor. Mesela valilikler düzeyinde bu işle ilgilenen birimlerin olması gerek. Sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili tüm birimlerin de içinde olduğu çalışma grubu olması lazım. Bu çalışma grubu da elde ettiği verileri Kamu-STK Diyalog Grubu ve merkezle paylaşmalı, merkezde oluşan politikaların da buraya ulaştırılması konusunda aracılık etmeli. Dolayısıyla yerelde de Kamu-STK Diyalog Grubu mekanizmasının oluşturulması gerekiyor. Bu talebimizi ilgili bakanlıklara ilettik. Edirne, Bursa ve Manisa Diyarbakir valilikleri bu konuda bayağı ilgili ama biz Romanların yaşadığı 59 ili kapsasın istiyoruz.”

”Bunlar, masa başından çözülecek işler değil”

Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus, Roman açılımı konusunda kamunun da kendi içinde ciddi farkındalık çalışması yapması gerektiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının Romanlarla ilgili bilgileri kamuya ilettiğini ancak kamunun biraz daha sahaya inmesi gerektiğini belirten Arus, şunları kaydetti: ”Bunlar, masa başından çözülecek işler değil. Sivil toplum kuruluşlarıyla daha yoğun birliktelik sağlanması gerekiyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışması da yapılmalı. Romanların sorunlarının hızlı çözülmesi gerekiyor. Romanlar kentsel dönüşümün en büyük mağdurları. Diğer taraftan okullarda yaşanan sorunlar… Kısa vadede hızlı bir eylem planı doğması gerekiyor. Strateji Planı’nı orta ve uzun vadeli düşünüyoruz. Ama kısa vadeli, anında müdahale edilebilecek programlar da geliştirilmeli.”

Romanların yıllarca görmezden gelindiğini savunan Arus, Roman açılımını önemsediklerini, faydasını gördüklerini ve açılımından sonra toplumda ciddi farkındalık oluştuğunu dile getirdi.

09.04.2013

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/414688/Romanlar___uygulanabilir_strateji___istiyor.html