Oca 142014
 

1557534_596108217133402_1993841069_nSıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen “Romanlar için Kamu-STK Diyalog Grubu Yerel Modellemesi” projesi kapsamında 11-13 Ocak 2014 tarihlerinde Gaziantep’te Roman STK’lara Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimi ve bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Roman sivil toplum kuruluşlarının örgütsel kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen eğitime Türkiye’nin farklı illerinden (İstanbul, Edirne, İzmir, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır ve Artvin) Romanlar STK temsilcilerinin katılmıştır. STK temsilcilerine Ayrımcılık, Ayrımcılıkla Mücadelede, Örgütlenme ve Sivil Toplum, Hak Temelli Yaklaşım ve Savunuculuk, Türkiye’de Sivil Toplum Hareketinin Dünü, Bugünü, Yarını, Sivil Toplumun Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı ve Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadelede STK’ların Rolü gibi konularda eğitimler verilmiştir.

Eğitimin ardından Türkiye’nin 5 farklı ilinde gerçekleştirilen (İzmir, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır ve Artvin) saha araştırmasının sonuçları da Sıfır Ayrımcılık Derneği temsilcileri tarafından katılımcılarla paylaşılmıştır. Saha araştırmasının verileri ışığında yaşanan sorunların çözümüne yönelik ise bir eylem planı çıkarılmıştır.

Organizasyon kapsamında 13 Ocak 2014 Pazartesi günü ise 5 farklı ilde gerçekleştirilen saha araştırmasının sonuçları açıklanmış, kamu kurumu temsilcileri ile yaşanan sorunlara çözüm arayışları konuşulmuş ve bir mahalle (Abdal Grupların yaşadığı) ziyareti gerçekleştirilmiştir.