Ara 182016
 

Avrupa Komisyonu desteği ve Roma Active Albania ortaklığı ile yürütülen ”Türkiye’de ve Balkanlardaki Roman Sivil Toplumunun Güçlendirilmesi için Ortak Girişim Projesi” kapsamınsa kurulan networkte yer alan Roman STK’larla 18 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da koalisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Roman STK’larla yapılan saha ziyaretleri verileri paylaşılarak onların görüşleri alındı. Ayrıca Roman STK’lara proje kapsamında verilecek alt finansman ile ilgili de bilgi verildi.