Mar 182017
 

Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ortaklığı ile yürüttüğümüz “Türkiye’de Eğitim ve Barınma Hakkına Erişimde, Roman Toplumuna Yönelik Ayrımcı Uygulamaların İzlenmesi için Roman Sivil Toplumunun Mobilize Edilmesi” Projesi kapsamında Roman dernek temsilcilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz Medya ve Savunu Eğitimi başladı.