Mar 192017
 

Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG)  ile ortak yürüttüğümüz “Türkiye’de Eğitim ve Barınma Hakkına Erişimde, Roman Toplumuna Yönelik Ayrımcı Uygulamaların İzlenmesi için Roman Sivil Toplumunun Mobilize Edilmesi Projesi” kapsamında Roman dernek temsilcilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz Medya ve Savunuculuk Eğitimi ikinci gününde devam ediyor.