May 182017
 

SİROMA Operasyonu kapsamında “Ulusal Roman Strateji Belgesinin Uygulanması için Koordinasyon Toplantısı Ankara’da 15-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üç gun süren koordinasyon toplantısına faydalanıcı bakanlıkların ve ilgili paydaş kurumların temsilcilerinin yansıra UNDP ve Roman Entegrasyonu 2020 Programı için Bölgesel İşbirliği Konseyi temsilcileri de katıldı.

 

http://siromatr.net/tr-tr/Haberler/ArtMID/445/ArticleID/290/Ulusal-Roman-Strateji-Belgesinin-Uygulanmas%C4%B1-Koordinasyon-Toplant%C4%B1s%C4%B1-Yap%C4%B1ld%C4%B1