Haz 142017
 

Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ile ortak yürüttüğümüz “Türkiye’de Eğitim ve Barınma Hakkına Erişimde, Roman Toplumuna Yönelik Ayrımcı Uygulamaların İzlenmesi için Roman Sivil Toplumunun Mobilize Edilmesi” Projesi kapsamında kaleme alınan “Görmezlikten Gelinen Eşitsizlik: Türkiye’de Romanların Barınma ve Eğitim Hakkına Erişimi” raporunu TBMM’de AK Parti Manisa Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ’a anlattık.