Haz 222017
 

Sıfır Ayrımcılık Derneği ve Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG)’nun ortaklaşa hazırladığı “Görmezlikten Gelinen Eşitsizlik: Türkiye’de Romanların Barınma ve Eğitim Hakkına Erişimi” adlı raporu Romanlardan Sorumlu Başbakan Danışmanı Sayın Metin Özçeri’ye anlattık. Romanların yaşadığı problemler gündeme getirildi.