Haz 152017
 

15 Haziran 2017 Perşembe günü Ankara’da yapılan toplantı ile “Görmezlikten Gelinen Eşitsizlik: Türkiye’de Romanların Barınma ve Eğitim Hakkına Erişimi” adlı raporumuzun tanıtımı yapılmış ve raporun ortaya koyduğu öneriler bakanlık yetkilileri ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile tartışılmıştır.