Çalışma Alanları

 

Her türlü ayrımcılığa karşı olan Sıfır Ayrımcılık Derneği, Irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder. Her koşulda farklı kültürlere ilişkin önyargılara karşı bilinçlenmeyi teşvik etmektedir.

Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak riskli ve dezavantajlı toplulukların, sosyal kültürel açıdan gelişme gösterebilmesi için bu topluluklara yönelik önyargı ve ayrımcılığa karşı toplumu, diyalog ve dayanışma çerçevesinde bütünleştirme çalışmaları yapmaktadır.

Sıfır Ayrımcılık Derneği; genelde tüm dezavantajlı gruplar, özelde ise Roman olarak adlandırılan Rom, Dom, Lom ve Abdal Grupları ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Ulusal düzeyde Roman derneklerine çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Sıfır Ayrımcılık Derneği; Romanların yaşadığı sorunlarla ilgili raporlar hazırlayarak çözümü için hükümet nezdinde lobi faaliyetleri yürütmektedir ve gerek yerel düzeyde gerekse merkezi düzeyde kamu kurumları ile görüşmeler gerçekleştirmektedir.