Amaç ve İlkeler

Anasayfa

Kurumsal

Amaç ve İlkeler

AMAÇ

Derneğin amacı ekonomik, sosyal ve kültürel olarak riskli ve dezavantajlı toplulukların, sosyal kültürel açıdan gelişme gösterebilmesi ve bu topluluklara yönelik önyargı ve ayrımcılığa karşı toplumu, diyalog ve dayanışma çerçevesinde bütünleştirme çalışmaları yapmak ve sosyal ekonomik, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunmaktır. Ayrıca “herkes farklı, herkes eşit” ilkesi temelinde çok kültürlü bir yaşamın koşullarını yaratmaya, geliştirmeye ve korumaya yönelik çalışmalar yaparken bu toplulukların kendi içlerinde ve tüm toplumla maddi manevi dayanışma ilişkilerini kurmak, geliştirmek, korumak ve ilerletmektir.


İLKELER

Sıfır Ayrımcılık Derneği
  1. Hükümet dışı, devletlerden ve devletler birliklerinden siyasi partilerden bağımsız, gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
  2. İnsanı önceliğine koyarak insan haklarının evrenselliğini savunmaktadır.
  3. Dezavantajlı riskli toplulukların dayanışmasının, dayanışma esasına dayalı toplumsal yaşam anlayışının belirleyici önemde olduğunu kabul eder.
  4. Irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder.
  5. Her koşulda farklı kültürlere ilişkin önyargılara karşı bilinçlenmeyi teşvik eder.
  6. Her yerde ve her koşulda ayrımcılığa karşı çıkar.
  7. Herkes için, her yerde ve koşulda adil yargılanma ve savunma hakkını savunur.