Arşivden Sonra? / After the Archive? Organizasyonuyla 25 Ağustos’ta Postaneistanbul‘dayız.

Anasayfa

Haberler

Arşivden Sonra? / After the Archive? Organizasyonuyla 25 Ağustos’ta Postaneistanbul‘dayız.

Haberler
Arşivden Sonra? / After the Archive? Organizasyonuyla 25 Ağustos’ta Postaneistanbul‘dayız.
Arşivin toplumsal hafızadaki yeri ve işlevine dair sorular sormayı amaçlayan oluşum Arşivden Sonra? / After the Archive? organizasyonuyla 25 Ağustos’ta Postaneistanbul‘dayız.
“Çingeneler Zamanı’ndan Sonra: Roman Halklarını Arşivlerle Konuşmak…
Gonca Girgin ve Elmas Arus, arka arkaya yapacakları konuşmalarda Çingene kimliğinin inşasına ve Anadolu kültürü içinde Roman halklarının yerine değinecekler.”