Atık toplayıcılarının sorunlarını çözmek için 8 talep

Anasayfa

Haberler

Atık toplayıcılarının sorunlarını çözmek için 8 talep

Haberler
Atık toplayıcılarının sorunlarını çözmek için 8 talep

Atık işçilerinin sorunlarını çözmek için öncelikli olarak yetkili tüm tarafların içinde olduğu bir komisyon kurulması gerektiği belirtilirken “kalıcı çözüm” çağrısı yapıldı.

İstanbul - BİA Haber Merkezi09 Ekim 2021

Sıfır Ayrımcılık Derneği ve Roman Diyalog Ağı (RODA), atık toplayıcılarının sorunlarına dair çözüm önerileri hazırladı.

Her iki sivil toplum örgütü, atık işçilerinin sorunlarını çözmek için öncelikli olarak yetkili tüm tarafların içinde olduğu bir komisyon kurulması gerektiği belirtildi.

650 atık toplama aracına el konuldu

“İstanbul Valiliği tarafından 23.08.2021 tarihinde yapılan açıklamada, “Şehrimizde izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyetleri; başta çevre ve halk sağlığı sorunları olmak üzere, kayıt dışı ve sağlıksız koşullarda istihdama yol açmakta, ayrıca kamu zararı ve haksız kazanca sebebiyet vermektedir” denilerek; Bakırköy ve Ümraniye ilçelerinde kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan denetimlerde, çekçek olarak tabir edilen 650 atık toplama aracı ve 10 plakasız motosiklete el konulduğu bildirildi. “

“Bilinmesi gerekir ki, atık toplayıcıları, yaptıkları işin düşük geliri, sağlıksız ve sosyal güvenceden yoksun koşulları, çöple uğraşmanın toplumsal olarak pislikle ilişkilendirilmesi gibi nedenlerle toplumsal dışlanmışlığı en fazla yaşayan iş kollarından birinin üyeleridir.

Çözüm önerileri

“Kazançları yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçları dahi karşılayamayan atık toplayıcıların yoksulluğu, mutlak yoksulluğu kapsamakla birlikte, bu yoksulluklarının yanında toplum dışına itilmişliği, haklara ulaşmadaki problemleri, sendikalardan ve sosyal güvencelerden yoksun olarak yaşamaları ve bu ağır yoksulluk koşulları altında yaşarken sağlıksız ve itibarsız olarak değerlendirilmeleri göz ardı edilebilir bir durum değildir. 

“Geçimini atık toplayarak sağlayan ve kötü koşullarda çalışma imkanı bulabilen toplayıcıların geçimlerini sağlayabilmeleri için bazı öneriler sunuyoruz ve çözümün bir parçası olmak için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz:

1. Atık toplayıcıların sorunlarının çözümü ve iş huzurlarının sağlanabilmesi için kamu, özel sektör, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve atık toplayıcılarından oluşacak bir komisyon kurulmalıdır. 

2. Oluşturulacak komisyon, iş sağlığı ve çalışma koşulları başta olmak üzere sokak toplayıcılarının güvenli koşullarda ve kayıtlı çalışmaları için gerekli yasal düzenlemeleri ve kaynak teminini oluşturmalıdır. 

3. Atık toplama ve ayrıştırma işlerinin yasal olarak ayrılması ile birlikte belediyeler atık toplayıcılar için sağlık koşullarına uygun depolama alanları oluşturmalıdır. 

4. Atık ayrıştırma işini yapan büyük işletmelerin doğrudan atık toplayıcılardan atıklarını alabilmeleri için gerekli kurumsal düzenlemeleri yapmaları sağlanmalıdır.

5. Atık toplama araçlarının şehrin trafiğini aksatmayacak araçlarla yapılması için gerekli kaynak temin edilmelidir. El çekçekleri yerine elektrikli araçların kullanılması tercih edilmelidir. Alınacak araçlar için belediyelerin aracılığı ile yurt içi veya yurt dışı kaynak ve hibelerden faydalanmak için başvurular yapılmalıdır. 

6. Geçiş sürecinde ilgili belediye öncülüğünde İŞKUR tarafından katılımcılara günlük ücret ödenerek ve MEB tarafından öğretmen görevlendirilerek atık toplayıcılara yönelik eğitim programı düzenlenerek çalışanların sertifikalı olarak çalışması sağlanmalıdır.

7. Konunun tüm aktörlerinin bir araya geleceği, acil diyalog toplantısı yapılarak sorunun çözümü hızlandırılmalıdır. 

8. Bu süreçte iş yapamayan, çalışamayan ve geçimini günlük kazançla sağlayan atık toplayıcılar için acil olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden destek sağlanmalıdır. 

‘Kalıcı çözüm…’

“Bu sektörde, zaten bu işle uğraşan atık toplayıcılarının da iş güvencesinin olduğu, sağlık ve güvenliğinin gözetilmesi bir düzlemde yerlerini almalıdır. Çöp toplamak ve ayrıştırmanın ticari bir kazanç ötesinde, sürdürülebilirliğe katkı sağlayan, çevrenin korunmasını hedefleyen aynı zamanda toplumsal sorumluluk gerektiren bir faaliyet kolu olduğu unutulmamalıdır.

“Bu süreçte acil ve kalıcı bir çözüm geliştirmek üzere, yukarıda belirttiğimiz önerilerin acil olarak hayata geçirilerek kalıcı bir sistemin oluşturulmasını talep ediyoruz.” (EMK)

 

Bianet

 

https://m.bianet.org/bianet/emek/251586-atik-toplayicilarinin-sorunlarini-cozmek-icin-8-talep