Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Yetkilileri ile İstanbul Ümraniye’deki Abdal ve Roman aileleri ziyaret ettik.

Anasayfa

Haberler

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Yetkilileri ile İstanbul Ümraniye’deki Abdal ve Roman aileleri ziyaret ettik.

Haberler
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Yetkilileri ile İstanbul Ümraniye’deki Abdal ve Roman aileleri ziyaret ettik.
RODA ekibi olarak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Programlar Koordinatörü Mehmet Caner Demir ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın ve Enformasyon Yöneticisi İletişim Bölümü’nden Deniz Yenal ile birlikte İstanbul Ümraniye’deki Abdal ve Roman aileleri ziyaret ettik.
Ağırlıklı olarak atık toplayıcılığıyla geçinen aileler, İstanbul Valiliği tarafından hurda ve kağıt toplama araçlarına el konulduğunu, bu el konulma sırasında nelere maruz kaldıklarını anlattı.
Yaptıkları işin düşük geliri, sağlıksız koşulları, çöple uğraşmanın toplumsal olarak pislikle ilişkilendirilmesi gibi nedenlerle toplumsal dışlanmışlığı en fazla yaşayan Romanlar, güvenceli işlerde çalışmak istediğini vurguladı.