Avrupa Komisyonu’ndan Sıfır Ayrımcılık Derneği’ne Roman Entegrasyonu İkincilik Ödülü

Anasayfa

Haberler

Avrupa Komisyonu’ndan Sıfır Ayrımcılık Derneği’ne Roman Entegrasyonu İkincilik Ödülü

Haberler
Avrupa Komisyonu’ndan Sıfır Ayrımcılık Derneği’ne Roman Entegrasyonu İkincilik Ödülü

Avrupa Komisyonu tarafından verilen “Roman Entegrasyon Ödülü”  ikinciliğine Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin “Romanlar İçin Kamu-STK Diyalog Grubu” adlı projesi layık görülmüştür.

Avrupa Komisyonu, 2013 yılında gerçekleşen Roman Zirvesi'nde, Balkanlar ve Türkiye'de yaşayan Romanların topluma entegre olmasını kolaylaştıracak projeler geliştiren sivil toplum örgütlerine , 2014 yılından itibaren “Entegrasyon Ödülü” verilmesine karar vermiş ve ilk ödül töreni 3 Ekim 2014 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.

Ödül töreninin açılış konuşmasını AB Komisyonu Genişleme ve Komşuluk Politikası'ndan sorumlu Komiseri Stephan Füle gerçekleştirmiştir. Füle konuşmasında sivil toplumun hükümetle vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevine sahip olduğunu belirtmiş ve  Romanlar için ekonomik ve sosyal entegrasyonun önemine vurgu yapmıştır./p>

Avrupa Komisyonu'nun 2014 Roman Entegrasyonu Türkiye birinciliğine ise kentsel dönüşüm adı altında 2009'da yıkılan Roman mahallesi Sulukule'nin müzik ve kültürünü duyurmak ve yaşatmak için Roman gençleri tarafından kurulan Sulukule Çocuk Sanat Atölyesi layık görülmüştür. İkincilik ödülü AB Komisyonu Genişleme ve Komşuluk Politikası'ndan sorumlu Komiseri Stephan Füle tarafından Sıfır Ayrımcılık Derneği adına törene katılan Erdoğan Şener'e takdim edişmiştir. Tören sırasında “Kamu-STK Diyalog Grubu” Projesinin amacı ve içeriği aşağıdaki şekilde tanıtılmıştır:

“Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin; Romanların Türkiye'deki  sosyal, ekonomik ve kültürel hayata tam katılımlarını sağlayabilmek için başlattığı çok katmanlı ve çok taraflı işbirliği mekanizması, eş zamanlı dört dizi çalışma üzerine kurulmuştur:

  • Türkiye çapındaki Roman (Rom, Dom, Lom ve Abdal) sivil toplum örgütleri temsilcileri ile resmi makamların bir arada çalışabileceği elvereşli bir ortamın oluşturulması için diyalog kalanallarının açılması
  • Yerel düzeyde çalışan taban örgütlerinin desteğiyle sahada araştırmalar yürütülmesi ve çalışma sonuçlarının ulusal düzeyde oluşturulacak Roman Stratejisi için Hükümet yetkililerine geri bildirim olarak sunulması,
  • Roman sivil toplum örgütleri arasındaki çalışma ağının ve ilişkilerin güçlendirilmesi,
  • Romanların toplumun diğer kesimleri gibi haklara eşit erişimini ve Roman içermesini  teşvik edici ulusal politikaların oluşturulmasına katılmak.

Proje, ayrıca Roman meselesine yaklaşımın bütüncül ve entegre olması gerektiğini vurgulayarak Hükümet'in farklı bakanlıkları arasında koordinasyonun sağlanmasına ve eşgüdümlü çalışmaya katkı sağlamaktadır.

Ziyaret kapsamında ayrıca Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Bölgesel Avrupa Ofisi, Brüksel'deki Roman Onur Merkezi gibi birçok kuruma ziyaretler de gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: http://www.tacso.org/doc/doc20141013_roma_integration_report.pdf