Avrupa Ülkelerinde Roman Nüfusunun Karşılaştırmalı Sunumu

Anasayfa

Haberler

Avrupa Ülkelerinde Roman Nüfusunun Karşılaştırmalı Sunumu

Haberler

Aşağıdaki tablo Avrupa Konseyi'ne bağlı ülkelerin sınırları içerisindeki Roman nüfusun tahmini rakamlarını ve oranlarını göstermektedir. Avrupa Konseyi Romanlar ve Gezginler Birimi'nin hazırladığı tablo en son 2009-2010 yıllarında güncellenmiştir. Türkiye'de etnisite temelli nüfus sayımı yapılmadığı için Romanların nüfusu konusunda kesin bir veri bulunmamaktadır. Tabloda Türkiye'ye ilişkin sunulan veri sahada çalışan uzmanların ve Roman STK çalışanlarının görüşleri doğrultusunda hesaplanan tahmini bir rakamı yansıtmaktadır. Bu rakam Türkiye'de Roman üst kimliği altında tanımlanan tüm grupları kapsamaktadır. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de tüm Çingenelerin Roman olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Türkiye'de tarihsel olarak, kendinden olmayanlar tarafından “Çingene” olarak damgalanmış gruplar kendi içerisinde dil, kültür ve inanç bakımından çeşitlilik göstermektedir. Romlar, Domlar, Lomlar ve Abdallar Türkiye'nin Çingene nüfusunu oluşturmaktadır. Farklı açılardan birbirinden ayrılan bu grupları birleştiren ortak payda sürdürdükleri meslekler, hayat tarzları ve yaşam alanlarıdır.

Kaynak: http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_en.asp

Bu Belge Avrupa Konseyi Romanlar ve Gezginler Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.
(son güncelleme:14/09/2010) Toplam ülke nüfusu Minimal tahmin Maksimum tahmin Ortalama tahmin Toplam nüfusun yüzdesi
Avrupa ülkeleri (Temmuz 2009) (dipnotlardaki kaynak) (dipnotlardaki kaynak) (ortalama rakam)
Türkiye 71.892.807 500.000 5.000.000 2.750.000 3,83%
Romanya 22.246.862 1.200.000 2.500.000 1.850.000 8,32%
Rusya Federasyonu 140.702.094 450.000 1.200.000 825.000 0,59%
Bulgaristan 7.262.675 700.000 800.000 750.000 10,33%
İspanya 46.157.822 650.000 800.000 725.000 1,57%
Macaristan 9.930.915 400.000 1.000.000 700.000 7,05%
Sırbistan (Kosova hariç) 7.334.935 400.000 800.000 600.000 8,18%
Slovakya Cumhuriyeti 5.455.407 400.000 600.000 500.000 9,17%
Fransa 64.057.790 300.000 500.000 400.000 0,62%
Yunanistan 10.722.816 180.000 350.000 265.000 2,47%
Ukrayna 45.994.287 120.000 400.000 260.000 0,57%
Büyük Britanya 60.943.912 150.000 300.000 225.000 0,37%
Çek Cumhuriyeti 10.220.911 150.000 250.000 200.000 1,96%
‘Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti” 2.061.315 135.500 260.000 197.750 9,59%
Italya 59.619.290 110.000 170.000 140.000 0,23%
Arnavutluk 3.619.778 80.000 150.000 115.000 3,18%
Moldovya 4.324.450 15.000 200.000 107.500 2,49%
Almanya 82.400.996 70.000 140.000 105.000 0,13%
Portekiz 10.676.910 40.000 70.000 55.000 0,52%
Bosna-Hersek 4.590.310 40.000 60.000 50.000 1,09%
İsveç 9.276.509 35.000 50.000 42.500 0,46%
Beyaz Rusya 9.685.768 10.000 70.000 40.000 0,41%
Hollanda 16.645.313 32.000 48.000 40.000 0,24%
“Kosova” 2.542.711 25.000 50.000 37.500 1,47%
Polonya 38.500.696 15.000 60.000 37.500 0,10%
İrlanda 4.156.119 32.000 43.000 37.500 0,90%
Hırvatistan 4.491.543 30.000 40.000 35.000 0,78%
İsviçre 7.581.520 25.000 35.000 30.000 0,40%
Belçika 10.414.336 20.000 40.000 30.000 0,29%
Avusturya 8.205.533 20.000 30.000 25.000 0,30%
Karadağ 678.177 15.000 25.000 20.000 2,95%
Avrupa ülkeleri Toplam ülke nüfusu Minimal tahmin Maksimum tahmin Ortalama tahmin Toplam nüfus yüzdesi
(son güncelleme:03/08/2009) (Temmuz 2009) (dipnotlarda kaynak) (dipnotlardaki kaynak) (ortalama rakam)
Letonya 2.245.423 13.000 16.000 14.500 0,65%
Finlandiya 5.244.749 10.000 12.000 11.000 0,21%
Norveç 4.644.457 4.500 15.700 10.100 0,22%
Slovenya 2.007.711 7.000 10.000 8.500 0,42%
Danimarka 5.484.723 1.000 10.000 5.500 0,10%
Litvanya 3.565.205 2.000 4.000 3.000 0,08%
Gürcistan 4.630.841 2.000 2.500 2.250 0,05%
Azerbaycan 8.177.717 2.000 2.000 2.000 0,02%
Ermenistan 2.968.586 2.000 2.000 2.000 0,07%
Kıbrıs 792.604 1.000 1.500 1.250 0,16%
Estonya 1.307.605 1.000 1.500 1.250 0,10%
Lüksemburg 486.006 100 500 300 0,06%
Andora 72.413 0 0 0 0,00%
İzlanda 304.367 0 0 0 0,00%
Lihtenştayn 34.498 0 0 0 0,00%
Malta 403.532 0 0 0 0,00%
Monako 32.796 0 0 0 0,00%
San Marino 29.973 0 0 0 0,00%
Avrupa'da toplam 824.827.713 6.395.100 16.118.700 11.256.900 1,36%
Avrupa Birliği bölgesi 4.359.100 7.456.500 5.907.800 1,18%
Avrupa Konseyi bölgesi 6.360.100 15.998.700 11.179.400 1,37%