Başka Bir Siyaset Okulu 2020 Burs Programı Kazananı Ahmet Kavruk Projesini Tanıttı.

Anasayfa

Haberler

Başka Bir Siyaset Okulu 2020 Burs Programı Kazananı Ahmet Kavruk Projesini Tanıttı.

Haberler
Başka Bir Siyaset Okulu 2020 Burs Programı Kazananı Ahmet Kavruk Projesini Tanıttı.
2020 yılı Başka Bir Siyaset Okulu kapsamında Sıfır Ayrımcılık Derneği, Avrupa Konseyi, Olof Palme International Center ve Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)’nin finansal desteğiyle başlatılan burs programı projelerinin tanıtım oturumlarının ikincisi dün gerçekleştirildi.
2018 mezunlarımızdan Ahmet Kavruk’un hazırladığı “Dilde Eşitlik” projesinin tanıtımıyla başladığımız oturumda Ahmet Kavruk bu projede Roman topluluklar başta olmak üzere Türkiye’de ayrımcılığa uğrayan grupların tamamını kapsayacak şekilde dilde yer alan ayrımcı ifadelerin tespiti, anlamlarıyla birlikte eşitlikçi olan alternatiflerinin görünür kılınması ve bu bağlamda projenin temel çıktıları yayınlandıktan sonra medyadaki haber kanalları ve çeşitli sosyal medya platformları üzerinden toplumsal farkındalık oluşturulmasını hedeflediğini belirtti. Proje tanıtımını soru-cevap ve tartışma oturumları takip etti.
Proje çıktılarına ulaşmak için: dildeesitlik.com