Başbakan Başdanışmanı Necdet Subaşı ile Görüştük

Anasayfa

Haberler

Başbakan Başdanışmanı Necdet Subaşı ile Görüştük

Haberler
Başbakan Başdanışmanı Necdet Subaşı ile Görüştük

Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ortaklığı ile yürüttüğümüz “Türkiye’de Eğitim ve Barınma Hakkına Erişimde, Roman Toplumuna Yönelik Ayrımcı Uygulamaların İzlenmesi için Roman Sivil Toplumunun Mobilize Edilmesi” Projesi kapsamında kaleme alınan “Görmezlikten Gelinen Eşitsizlik: Türkiye’de Romanların Barınma ve Eğitim Hakkına Erişimi” raporunu 15 Haziran 2017 tarihinde Başbakan Başdanışmanı Sayın Necdet Subaşı’ya anlattık.