Başka Bir Siyaset Okulu 2021 Yılı Kayıtları Devam Ediyor. Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2021

Anasayfa

Haberler

Başka Bir Siyaset Okulu 2021 Yılı Kayıtları Devam Ediyor. Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2021

Haberler
Başka Bir Siyaset Okulu 2021 Yılı Kayıtları Devam Ediyor. Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2021
Başka Bir Siyaset Okulu 2021 Yılı Kayıtları devam ediyor.
İlk defa 2017 yılında düzenlenen Başka Bir Siyaset Okulu bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Olof Palme International Center desteğiyle 19-25 Eylül 2021 tarihleri arasında tüm gençlere yönelik düzenleniyor!
Program 20-35 yaş arasında, toplumsal meselelere duyarlı, liderlik potansiyeli gösteren, aktif yurttaşlık bilincine sahip tüm gençlerin katılımına açıktır. Daha önce üniversite kulübü, sivil toplum örgütü ya da yerel yönetimler gibi kurum ve oluşumlarda aktif çalışmış/çalışmakta olan gençlere öncelik tanınacaktır.
Eğitimciler akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve mevcut / eski dönem milletvekillerinden oluşacaktır.
Programa 20 kişi katılacaktır. Gelen başvurular proje ekibi tarafından coğrafi dağılım ve yaş gözetilerek değerlendirilecektir.
Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek masrafları program tarafından karşılanacaktır.
Başvurularınız için formumuzu doldurup özgeçmişinizi 31 Temmuz 2021’e kadar, baskabirsiyasetokulu@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Seçilen katılımcılar mail yoluyla bilgilendirilecektir. Sorularınız için baskabirsiyasetokulu.net adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başka Bir Siyaset Okulu‘nun hedefi toplumsal meselelere ilgi duyan gençlerin ve genç Romanların siyasal ve sosyal alanda aktif yurttaşlar olmalarını teşvik etmek ve karar verici mekanizmalara katılımlarını arttırmaktır. Bu doğrultuda eğitim programı boyunca aktif yurttaşlık, sosyal politikalar, yerel yönetimlerin işleyişi ve Avrupa’da ve Türkiye’de Roman sivil toplumunun gelişimi ile Romanlara yönelik politikalar gibi çeşitli siyasal konuların yanında ayrımcılık ile sosyal içerme, toplumsal cinsiyet, sanat ve aktivizm gibi tematik konular işlenir. Katılım ve liderlik için beceri gelişimine de önem veren program siyasal iletişim, alternatif aktivizm modelleri, kamuya hitabet gibi pratiğe yönelik modüller de içerir. Dersler grup aktiviteleri ve atölyeler ile desteklenir.
Sıfır Ayrımcılık Derneği ise, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak riskli ve dezavantajlı toplulukların sosyal-kültürel açıdan gelişme göstermesini hedefler. Ayrıca bu topluluklara yönelik ön yargı ve ayrımcılığa karşı toplumun diyalog ve dayanışma çerçevesinde bütünleşmesi için çalışmalar yapar.
“Herkes farklı, herkes eşit” ilkesi temelinde çok kültürlü bir yaşamın koşullarını yaratmaya, geliştirmeye ve korumaya yönelik çalışmalar yaparken dezavantajlı toplulukların kendi içlerinde ve tüm toplumla maddi manevi dayanışma ilişkilerini kurmayı, geliştirmeyi, korumayı ve ilerletmeyi hedefler.