Batı Balkanlar Ve Türkiye'de Roman Entegrasyonu için AB Ödülü 2021

Anasayfa

Haberler

Batı Balkanlar Ve Türkiye'de Roman Entegrasyonu için AB Ödülü 2021

Haberler
Batı Balkanlar Ve Türkiye'de Roman Entegrasyonu için AB Ödülü 2021

Roman Entegrasyonu için AB Ödülü başvuruları açıldı.

Avrupa Komisyonu, Romanların sosyal içermesini iyileştirmek için Batı Balkanlar ve Türkiye'de bireyler ve sivil toplum tarafından yapılan çalışmaları teşvik etmektedir. Bu önemli çalışmayı desteklemeye yönelik girişimlerden biri, 2014 yılında başlatılan AB Roman Entegrasyonu Ödülüdür. Bu yıl dördüncüsü verilecek olan 2021 AB Roman Entegrasyon Ödülü,  Romanların istihdama erişimini ve istihdam kalitesini arttırmak üzere ilgili muhtelif kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan somut gayretler ve pozitif sonuçlara dikkat çekme amacını taşıyor.

Ödül, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’de kurulmuş ya da ikamet eden Kamu kuruluşları, özel sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinde bulunan Roman veya Roman olmayan birey veya tüzel kişilere (öğretmenler ve sağlık çalışanları, küçük işletmeler ve sosyal teşebbüsler dahil) açıktır.

Yarışma hem şahsi adaylıklara (ödülü almak isteyen girişimden doğrudan başvurular) hem de ilgili bir girişime dikkat çekmek isteyen diğer paydaşların aday göstermelerine açıktır.

Kişisel başvurular için : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/application_eu_award_roma_integration_2021.docx

Aday göstermeler için: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/nomination_eu_award_roma_integration_2021.docx