BATI BALKANLAR VE TÜRKİYE’DE ROMAN SİVİL TOPLUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ORTAK GİRİŞİM

Anasayfa

Kampanyalar

BATI BALKANLAR VE TÜRKİYE’DE ROMAN SİVİL TOPLUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ORTAK GİRİŞİM

Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından 2016’dan beri yürütülmekte olan projenin genel amacı Roman sivil toplumunun yerel ve ulusal otoriteler ile arasındaki diyaloğu geliştirmek ve iyileştirmektir. Roman STKların profeyonel kapasitelerinin geliştirilmesi, uzun dönemli stratejik örgütsel planlamalarının yapılandırılması, Roman içermesi için farkındalıkların artırılması ve yerel yönetimlerle işbirliğinin geliştirilerek yerel politikalarda yapısal değişikliği desteklemek ve Roman STKların etkin polika yapabilecek hale gelmelerini sağlamak hedefleri doğrultusunda yürütülmektedir. Proje kapsamında Roman STKlara kapasite geliştirme eğitimleri ve kapasitelerini güçlendirmek adına altfinans programları gerçekleştirilmektedir. Dört senedir devam eden proje kapsamında 20 STK altfinanslarla desteklenmiş, kapasite geliştirme eğitimlerine dahil olmuş, yerel yönetimler ile ilişkilerini geliştirmiştir. Proje sürecinde altfinanslar ile desteklenen STKlar kendi bünyelerinde birçok faaliyet, eğitim, toplantı, mesleki kurs gerçekleştirmişlerdir.

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Sivil Toplumunun Güçlendirilmesi Üzerine Ortak Girişim Projesi kapsamında 2018’den beri En Roman Dostu Belediye Başkanı kampanyası düzenlenmektedir. Kampanya, projenin hedeflerinden olan yerel yönetimlerde Roman toplumunun sorunlarına karşı farkındalığı oluşturmak ve çözüme dair iyi uygulama örnekleri sunan belediyeleri ön plana çıkartmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.