Kurumsal

Anasayfa

Kurumsal

Kurumsal

Sıfır Ayrımcılık Derneği, ulusal ve uluslararası alanda başta Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan topluluklar olmak üzere tüm dezavantajlı gruplarla ilgili faaliyet göstermek üzere, bir grup aktivist ve gönüllü tarafından 2009 yılında İstanbul’da kuruldu.  Dernek ekonomik, sosyal ve kültürel olarak dezavantajlı toplulukların, sosyal kültürel açıdan gelişme gösterebilmesi ve bu topluluklara yönelik önyargı ve ayrımcılığa karşı toplumu, diyalog ve dayanışma çerçevesinde bütünleştirme çalışmaları yürütüyor.

Ayrımcılıktan kaynaklanan insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için hem politika yapıcılarla, hem toplum farklı kesimleriyle hem de ayrımcılığa uğrayan kesimlerle temaslar halindeyiz. Çünkü başta  Roman toplumu olmak üzere, dezavantajlı grupların yaşadığı birçok insan hakkı ihlalinin temelinde ayrımcılık sorunu yatıyor.

Sıfır Ayrımcılık Derneği, başta Romanlar ve Romanlar gibi topluluklar olmak üzere dezavantajlı grupların yaşadıkları hak ihlallerinin ve ayrımcılığın önlenmesi için, savunuculuk yapan diğer sivil örgütleriyle dayanışma içinde ve Kamu Kurumları ile Roman Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için faaliyetler gerçekleştiriyor.

Sıfır Ayrımcılık Derneği Roman grupların (Roman, Dom, Lom ve Abdal) yaşadığı sorunların çözümüne yönelik 2009-2017 yılları arasında sınırlı bütçe ve insan kaynağı ile birçok faaliyet ve proje yürütülmüştür. Dernek Romanların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütmüş ve yerel Roman derneklerine kapasite desteği de sunmaya devam etmektedir.