Çalışma Alanları

Anasayfa

Kurumsal

Çalışma Alanları

Savunuculuk, lobicilik ve kampanya geliştirme,

Sıfır Ayrımcılık Derneği, kurulduğu 2009 yılından bu yana Romanların yaşadığı sorunlar çözümüne katkı sağlayabilmek adına birçok lobi ve savunuculuk faaliyet yürütmüştür. Dernek Roman Açılımı ve Strateji ve Eylem Planı sürecinin içinde aktif olarak yer almış ve takipçisi olmuştur. Ayrıca eğitim, barınma, istihdam ve sağlık alanlarda yaşanan sorunların çözümüne yönelik kamu kurumları ile birçok görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan lobi çalışmalarının yanı sıra Roman toplulukların yaşadığı sorunların toplumda görünür kılınması için de birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, 2 Ağustos Soykırım Anmaları ve 5-6 Ekim Romanlarla Dayanışma Etkinlikleri düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra basında Romanlara karşı yer alan ayrımcı dille ilgili basın açıklamaları ve basına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriyoruz.

 

Sivil izleme çalışmaları:

Dernek Romanların eğitim, barınma, istihdam ve sağlık alanlarında karşılaştıkları ayrımcılıkla ilgili de çeşitli izleme ve raporlama faaliyetleri de yürütüyor. Örneğin yapılan bu izleme çalışmalarının sonucunda MEB 100 Temel Eser listesinde yer alan Yonca Kız adlı eserin bu listeden çıkarılması sağlandı. Ayrımcılık ve eğitim raporu hazırlayarak, özellikle  eğitim erişiminde  en büyük sorunun ayrımcı tutumlar olduğunu vurguladık. Bu konuda politika yapıcılara biz dizi çözüm önerisi de sunduk.

 

Politika geliştirilmesi, Kamu kurumlarıyla diyalog/işbirliği;

Dernek 2010 yılında gerçekleştirilen Roman Açılımı sürecinde danışman olarak aktif rol almıştır. 2010-2011 yıllarında yürütülen projelerle Romanların vatandaşlık haklarına erişiminin sağlanmasına yönelik faaliyetler halen devam ediyor.

2012 yılında ise Romanların yaşadığı sorunlara yönelik kalıcı politikaların oluşturulması ve kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğun geliştirilmesi amacıyla “Romanlar İçin Kamu-STK Diyalog Grubu” kurulmuştur. Gruba 6 kamu kurumu ve 34 Roman STK’sının temsilcileri yer almıştır. Projede işbirliği yapılan kamu kurum temsilcileri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’dür. Sivil Toplum Kuruluşları ise 16 ayrı ilden ( Artvin, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Manisa, İzmir, Çanakkale, Bursa, Aydın, Hatay, Edirne, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bartın, Ankara ) Roman, Dom, Lom ve Abdal STK’sı tarafından temsil edilmiştir.

2013 yılında ise “Romanlar İçin Kamu-STK Diyalog Grubu Projesinin Yerel Modellemesi” projesi yürütülmüştür. Proje merkezi düzeyde oluşturulan Kamu -STK Diyalog Grubu’nun, yerel düzeyde bir modellemesi olmuştur. Proje ile sivil katılımın güçlendirilmesi ve aynı zamanda kamu kurum kuruluşları ile ilişkileri güçlendirerek yerel sorunlara yerel çözümler üretebilecek, valilikler düzeyinde Romanlar için Danışma ve İzleme Kurulu Oluşturulmuştur.

Halen Romanlar İçin Kamu STK Diyalog Grubunda yer alan kamu kurumlarının bir kısmı ile iletişim ve işbirliği sürdürülmektedir.

 

DİĞER STÖ’LERLE İŞBİRLİĞİ/AĞ OLUŞTURMA, VB.

Romanlar İçin Kamu-STK Diyalog Grubu 2012 yılında, Sıfır Ayrımcılık Derneği öncülüğünde kurulmuş ve grupta kamu kurumu temsilcilerinin yanı sıra Rom, Lom, Dom ve Abdal grupları temsilen 34 Roman STK’sı yer alıyor.

Bu süreçte 34 Roman STK’sı ve farklı alanlarda çalışan diğer STK’ların da içinde yer aldığı bir STK ağı da oluşturulmuş ve bu ağın kurumsallaşması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.

Mart 2015 tarihlerinde ise bu 34 Roman STK’sı “RODA – Romanlar İçin Diyalog Ağı” adıyla yoluna devam etme kararı almış ve kurumsallaşma yönünde ilk adımlar atıldı.

Sıfır Ayrımcılık Derneği öncülüğünde RODA Ağı çalışmalarını sürdürüyor.

Sıfır Ayrımcılık Derneği ayrıca Roman topluluklara örgütlenme desteği de veriyor. Roman toplum liderlerine mentörlük desteği sunuyoruz.

 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunulması;

Sıfır Ayrımcılık Derneği gerek kendi yürüttüğü gerekse diğer Roman dernekleri ile birlikte yürüttüğü tüm çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmuştur. Yapılan çalışmalarda kadınların da eşit şekilde katılımı sağlanmıştır. Ayrıca dernek yönetimi ve çalışanları içinde de bu dengenin korunmasına dikkat edilmiştir. Birlikte çalışılan Roman dernekleri içinde de bu hassasiyetin gösterilmesi için çaba gösterilmektedir.

 

Dezavantajlı kesimler için fırsat eşitliği yaratılması, Azınlıkların ve düşük gelirli grupların haklarının iyileştirilmesi;

Uluslararası İşbirliği ve Dayanışma: Türkiye’ye yakın komşu Batı Balkanlar, Doğu Avrupa ve Avrupa’da ayrımcılık, insan hakları gibi ortak çalışma alanlarına sahip STK’larla ilişki ve işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Dernek, ayrıca gerek insan hakları ihlalleri gerekse sivil alanın daralmasına yönelik uluslararası faaliyet ve etkinliklerini Ergo Network  ile ortaklaşarak Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri hedefleyerek yürütüyor. Romanya, Bulgaristan, Sırbistan gibi benzer ayrımcı uygulamalara maruz kalma deneyimi yaşamış ülkelerdeki sivil toplum çalışma alanlarına yakın çalışmalar yapan kurumlarla ortaklıklarımız sürüyor.