COVID-19’un Türkiye’deki Roman Toplulukları Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etki Araştırması Raporu İngilizce Olarak Yayınlandı.

Anasayfa

Haberler

COVID-19’un Türkiye’deki Roman Toplulukları Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etki Araştırması Raporu İngilizce Olarak Yayınlandı.

Haberler
COVID-19’un Türkiye’deki Roman Toplulukları Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etki Araştırması Raporu İngilizce Olarak Yayınlandı.

Türkiye bağlamında Romanların Covid-19 pandemisi nedeniyle karşı karşıya kaldıkları sıkıntılara ve pandemide sunulan yardım ve desteklere erişimlerini değerlendiren raporun, sonuç bölümünde yeni bir kriz karşısında ne yapılabileceğine ilişkin önerilere yer veriliyor.

Çalışma kapsamında, Ağustos-Aralık 2021 tarihleri arasında, Artvin, İzmir, Edirne, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde derinlemesine görüşmeler, odak grup çalışmaları ve illerin ilgili mülki yöneticileri ve belediye sorumlularıyla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışma esnasında, 130’u yetişkin ve 48’i çocuk olmak üzere toplamda 178 Roman ile görüşüldü.

Saha araştırması sonuçları, genel olarak Romanların pandemi boyunca istihdam, sosyal yardımlara ulaşma, eğitim, barınma, sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri konularında ilave sorunlar yaşadığını, bu meseleler ile ilgili olarak öteden beri yaşanan imkânsızlık ve adaletsizliklerin pandeminin etkisiyle daha da derinleştiğini ve yaygınlaştığını gösteriyor. 

DÖKÜMANI İNDİR