COVID19’un Batı Balkanlar ve Türkiye’de Romanları Nasıl Etkilediğine Dair Düzenlenen Üst Düzey Toplantıdaydık.

Anasayfa

Haberler

COVID19’un Batı Balkanlar ve Türkiye’de Romanları Nasıl Etkilediğine Dair Düzenlenen Üst Düzey Toplantıdaydık.

Haberler
COVID19’un Batı Balkanlar ve Türkiye’de Romanları Nasıl Etkilediğine Dair Düzenlenen Üst Düzey Toplantıdaydık.
21 Nisan’da Avrupa kurumlarının, ulusal hükümetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle COVİD 19’un Batı Balkanlar ve Türkiye’de Romanları nasıl etkilediğine dair düzenlenen üst düzey toplantıda bir dizi oturum gerçekleşti.
Toplantıda konuşan dernek başkanımız Elmas Arus, Türkiye’deki Romanlar başta olmak üzere tüm kırılgan grupların pandemi öncesi ve sonrası yaşam koşullarından bahsetti. Pandemiyle birlikte kırılgan grupların hayat şartlarının ağırlaştığını dile getiren Arus, “Romanlar uzun zamandan beri sadece hayatta kalmak için mücadele ediyor. Deprem gibi, sel gibi acil bir afet durumundayız ve buna göre hareket edilmeli” dedi.
“Bizler, ulusal ve uluslararası afet programlarının yerel düzeydeki mekanizmalarının işlemediği bu koşullarda, temel görevimiz olan hak savunuculuğu faaliyetlerini bir yana bırakarak, Roman vatandaşlara acil hizmet ve yardım götürülmesi işlerini de organize etmek zorunda kaldık” diyen Arus, göz ardı edilen Romanların eğitim, istihdam ve barınma başta olmak üzere bugüne kadar elde edilmiş kazanımlarını kaybettiğine dikkat çekti.
Bu noktada Romanlara en yakın hizmet sunma konumunda olan yerel yönetimlerin kritik roller üstlendiğini anlatan Arus, özellikle ROMACTED programının yürütüldüğü bölgelerdeki belediyelerin Roman topluluklarının sorunlarını çözme ve ihtiyaçlarını karşılamada daha başarılı olduğunu vurguladı.