Dünya Bankası Raporu: Avrupa’da Romanların Dışlanmasının Ekonomik Maliyeti

Anasayfa

Haberler

Dünya Bankası Raporu: Avrupa’da Romanların Dışlanmasının Ekonomik Maliyeti

Haberler
Dünya Bankası Raporu: Avrupa’da Romanların Dışlanmasının Ekonomik Maliyeti

Romanlar, Avrupa emek piyasasından sıklıkla dışlanan en yoksul toplumsal grubu oluşturmaktadır.

Dünya Bankası Raporu: Avrupa'da Romanların Dışlanmasının Ekonomik Maliyeti

Bu çalışma, Dünya Bankası tarafından geçtiğimiz yıllarda yürütülen, Roman dışlanmasının neden olduğu ekonomik maliyetin  hesaplanmasına yönelik çalışmanın ilk bulgularını sunmaktadır.

Romanlar, Avrupa'daki en büyük  ulusaşırı azınlıktır. Aynı zamanda, Avrupa emek piyasasından sıklıkla dışlanan en yoksul toplumsal gruptur. Bu çalışma, Orta ve Doğu Avrupa'nın dört ülkesinde (Bulgaristan, Çek Cumhuriyerti, Romanya ve Sırbistan) Romanların istihdam pazarından dışlanmasının yarattığı ekonomik ve mali kayıpların analizini yapmayı amaçlamaktadır.

Romanların çok düşük seviyede istihdam edilmeleri ve düşük gelir düzeyine sahip olmaları,  Avrupa'da ekonomik bir maliyete sebep olmaktadır.  Çünkü düşük gelir seviyesi vergi gelirlerinin azalmasına ve sosyal güvenlik harcamalarına ayrılan payın artmasına sebep olmaktadır.  Ekonomik ve mali maliyetleri tahmin etmek için, ülke bazında elde edilen temsili anket verileri ve nüfus sayımlarından elde dilen resmi Roman nüfusu verileri kullanılmaktadır. Ulusal nüfus verilerine göre, Bulgaristan'da 370.000, Romanya'da 535.000, Sırbistan'da 108.000, Çek Cumhuriyeti'nde 70.000 Roman yaşamaktadır. Ancak diğer hesaplamalar, bu ülkelerde yaşayan Roman nüfusunun iki ile dört kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Roman dışlanması sebebiyle, ekonomik ve mali maliyetlerin yarattığı zorluklar,  azalan ve hızlı bir şekilde yaşlanan nüfus gözününde bulundurulduğunda çok daha şiddetli olmaktadır. 

2000 ve 2025 yılları arasında,  Bulgaristan nüfusunun %18, Çek Cumhuriyeti nüfusunun %5, Romanya nüfusunun %10 ve Sırbistan nüfusunun %3 azalacağı beklenmektedir. Bu ülkelerde 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfusunun da önemli ölçüde artacağı varsayılmaktadır. Bu faktörler, çalışma çağındaki nüfus  üzerinde (15-64 yaş) ekstra yük oluşturacak ve bu grubun daha fazla mali sorumluluk (emeklilik giderleri ve sağlık bakım maliyetleri gibi) üstlenmesine neden olacaktır. Bunun önlenmesi için, tüm toplum katmanlarında yer alan çalışma çağındaki nüfusun emek pazarına tam olarak entegre olması gerekmektedir.  Birçok Avrupa ülkesinde Roman nüfusu, çalışma çağındaki nüfusun büyükçe bir payına sahiptir (Bu dört Avrupa ülkesi dahil). Bu oran genç Roman nüfusu göz önünde bulundurulduğunda gittikçe artacaktır. Romanların iş piyasasına büyük ölçüde katılımı ve verimliliğin artırılması herkes için ekonomik bir gerekliliktir.

Raporun İngilizce tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf