Elmas Arus

Anasayfa

Kurumsal

Elmas Arus

Elmas Arus

Türkiye’de yaşayan 5 milyonu aşkın Roman, ayrımcılık, yoksulluk ve barınma başta olmak üzere onlarca sorunla boğuşuyor. Çocukların eğitime erişim konusunda ciddi sorun yaşanıyor. Çocuk yaşta evlilikler ve çocuk işçiliği maalesef çok yüksek oranlarda ve tüm bu yoksunlukların yükü özellikle kadınların omzunda.

Sağlıksız koşullarda büyüyen çocukların çoğu okula başlasa bile bir süre sonra okulu terk etmek zorunda kalıyor. Ebeveynlerin gereken desteği verememesi, erken yaşta evlilikler, çocuğun çalışarak aile bütçesine katkıda bulunma mecburiyeti, ailenin eğitim giderlerini karşılayamaması, çocuğun evde ders çalışma koşullarına sahip olmaması; kimliklerinin geç çıkarılması nedeniyle okula geç başlama ve adapte olamama, okuldaki ayrımcı ve ötekileştirici muamele çocukları okulu bırakmaya itiyor. Oysa her çocuk eğitim almalı.  Çocuk olmak her çocuğun hakkı.

YOKSULLUK AYRIMCILIKLA DERİNLEŞİYOR!

Dezavantajlı grupların % 80’ni derin yoksulluk içerisinde ve sağlıklı barınma koşullarından uzak yaşıyor.

Yürüttüğümüz hak temelli mücadelede ve 34 Roman örgütüyle beraber oluşturduğumuz ağla birlikte hem yerel hem ulusal hem de uluslararası alanda özellikle yerelin sesi olarak politika geliştirmek için çalışıyoruz. Hem politika yapıcılara hem de uluslararası kurumlara Romanların ve Roman gibi yaşayan grupların temel sorunlarını ileterek lobi çalışmaları yapıyoruz.

Nesilden nesile aktarılan derin yoksulluğu kabul etmiyoruz… Bu bir kader değil…Olmamalı…

“YAN YANA DURARAK BU TEKLEŞTİRME HALİNDEN KURTULMAK MÜMKÜN”

Dezavantajlı ve kırılgan grupların haklarını elde etmesi ve seslerini duyurması için bütün çabamız. Yan yana durarak bu tekleştirme halinden kurtulmak mümkün. Ortak sorunlarımız için ortak çözümler üretebiliriz. Bu mücadeleyi hep birlikte verirsek haklarımız elde edeceğiz. Ezilen, ayrımcılığa uğrayan bütün grupları ortak mücadeleye çağıyoruz.

Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Farklılıklarımızla güçlüyüz..

Herkes Farklı Herkes Eşit!