EN ROMAN DOSTU BELEDIYE BAŞKANI KAMPANYASI

Anasayfa

Kampanyalar

EN ROMAN DOSTU BELEDIYE BAŞKANI KAMPANYASI

Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen En Roman Dostu Belediye Başkanı kampanyası Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Sivil Toplumunun Güçlendirilmesi Üzerine Ortak Girişim projesi kapsamında 2018 yılından beri gerçekleştiriliyor. Kampanyanın amacı;  Yerel yönetimlerin Romanlarla ilişkisini güçlendirmek, onların sorunlarını fark etmelerini sağlamak, sorunlara yönelik çözüm geliştirirken Romanları da buna dahil etmek, ayrımcılıktan uzak, uygulanabilir, bütüncül sosyal politikalar geliştirilmesine önayak olmak, uluslararası platformlarla ilişki kurarak Romanların sosyal içermesiyle ilgili çalışmalarda birlikte yer almak olarak özetlenebilir. Kampanya ile yerel yönetimlerin Roman vatandaşların sorunlarına karşı farkındalık oluşturarak Romanlar ile birlikte çözümler üretmeleri hedeflenmektedir.  En Roman Dostu Belediye Başkanı ödülü ile belediyeleri bu konularda çalışmaya teşvik ederek, ayrımcılığın önlenmesi, sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Akademisyenler, Roman aktivistler, Roman dernekleri ve Romanlar alanında çalışmalar yapan yerel yönetim çalışanlarından oluşan bir bağımsız değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilen başvuruların  değerlendirme kriterleri ise belediyenin kendi sınırları içerisinde yaşayan Romanlara yönelik yaptığı hizmetlerin ölçülmesinden meydana gelmektedir.

2019 En Roman Dostu Belediye Başkanı ödülünü Türkiye’den Konak Belediyesi başkanı Abdül Batur almaya hak kazandı. Belediye meclisinde Romanlara yer vermesi, Kent Konseyinde Roman Çalışma Grubunun kurulması, dezavantajlı kişilerin ayrımcılığa maruz kalmasının önüne geçilebilmesi için bir Eşitlik Birimi’ni kurmuş olması, Belediye sınırları içinde dezavantajlı kişilere yönelik semt merkezlerini açması ve özellikle Roman mahallelerinde bu semt merkezlerinin sürdürülebilirliğini sağlaması ödülü almaya hak kazanmasında etkili oldu. Öte yandan belediye başkanının Romanların istihdam edilebilirliğini artırmak adına yaptığı çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Roman mahallesinde açılan semt merkezlerinde kadınların meslek kurslarına katılmaları, çeşitli kişisel gelişim ve farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesine katkıda bulunmuştur.  Semt merkezinde çocuklara yönelik bilim merkezlerinin açılması, çocukların eğitime devamlılığının sağlanabilmesi için okullarda kahvaltı desteğinin sağlanması, orta ve yüksek öğretime devam eden Roman gençlere burs sağlanması gibi eğitim alanında çalışmaları bulunmaktadır. Semt merkezlerinde sağlık taramaları ve bu konularda bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmektedir. Belediye ayrıca Bizim Orkestra adlı bir proje yürüterek müziğe yeteneği olan Roman gençleri bir araya getirerek bir istihdam oluşturmuş, bu çocukların bir kısmının konservatuara girişleri desteklenmiştir. Roman toplumu tarafından da sevilip desteklenen Konak Belediye Başkanı yaptığı  bu çalışmalarla En Roman Dostu Belediye Başkanı ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Sıfır Ayrımcılık Derneği Özel Ödülü olan Ayrımcılıkla Mücadelede En Kararlı Belediye Başkanı ödülünü ise Hacıbektaş Belediyesi Başkanı Arif Yoldaş Altıok almaya hak kazanmıştır. Altıok, belediye sınırları içerisinde gerçekleşen Romanlara yönelik ayrımcı politikaların önüne geçmek ve şartların iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapması sebebiyle bu ödüle layık görülmüştür.

En Roman Dostu Belediye Başkanı seçilen aday, Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Sivil Toplumunun Güçlendirilmesi Üzerine Ortak Girişim projesinin uluslar arası paydaşların tarafından seçilen diğer belediye başkanları ile 19 Kasım 2019’da Brüksel’de düzenlenen ödül törenine katılarak bir araya gelmişlerdir. Ödül töreninin Türkiye lansmanı ise 26 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Ödül töreninde ulusal paydaşlar ve Roman alanında faaliyet gösteren dernekler ve aktivistler bir araya gelmiştir