Eski Sorunlara Yeni Çözümler - Roman İçermesi Alanında Yeni Tür Yaklaşımların Değişimi Projesinin Başlangıç Toplantısı 17-18 Eylül 2020 Tarihlerinde Gerçekleşti!

Anasayfa

Haberler

Eski Sorunlara Yeni Çözümler - Roman İçermesi Alanında Yeni Tür Yaklaşımların Değişimi Projesinin Başlangıç Toplantısı 17-18 Eylül 2020 Tarihlerinde Gerçekleşti!

Haberler
Eski Sorunlara Yeni Çözümler - Roman İçermesi Alanında Yeni Tür Yaklaşımların Değişimi Projesinin Başlangıç Toplantısı 17-18 Eylül 2020 Tarihlerinde Gerçekleşti!

17-18 Eylül 2020 tarihlerinde proje ekibi, Eski Sorunlara Yeni Çözümler - Roman İçermesi Alanında Yeni Tip Yaklaşımların Değişimi Projesinin lansman toplantısı için çevrimiçi olarak toplandı.

Toplantının hedefleri şunlardı:

  • Ortakların beklentileri ve rolleri hakkında daha fazla bilgi edinmek
  • Proje Pazarını tanıtmak ve yerelde uygulanacak iyi örneklerin seçimine hazırlanmak
  • Eğitim ve koçluk faaliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek için ortakların kapasite gelişimi ihtiyaçlarını tartışmak
  • Projenin ortak savunuculuk hedeflerini öğrenmek ve aşağıdan yukarıya yaklaşımla daha iyi bir finansman için ulusal savunuculuk hakkında düşünmeye başlamak
  • AEA / Norveç hibelerini ve projemizden beklentilerini tanımak
  • Projeyi kamusal olarak başlatmak

Toplantı, projenin amacının ve farklı iş paketlerinin kısa bir özetiyle başladı ve AEA/Norveç hibeleri ve Fon Operatörünün tanıtımı ve projemizle ilgili beklentileri, ortakların rolleri ve beklentilerinin sunulmasıyla devam etti. 

Ayrıca Proje Pazarı ve Akranlar Arası Ortaklıklar ve genel olarak iyi uygulamalar hakkında bir tanıtım yapıldı. (Bir uygulamayı iyi yapan nedir? Kriterlerimiz neler? Ortakların aklında neler var?)

17 Eylül Perşembe tarihli lansman toplantısının ilk günü, projenin kapasite geliştirme tarafını da hedefledi. 18 Eylül Cuma günü ise savunuculuk iş paketinde yer alan finansman araştırması, ulusal savunuculuk toplantıları, Avrupa toplantıları üzerine tartışmak için bir araya geldik.

Ayrıca, ulusal finansman durumlarımız, ulusal savunuculuk hedeflerimiz ve ortaklarımız ile ilgili halihazırda ne üzerinde çalışıyoruz, ulusal ortaklarımız kimler, hedeflerimiz neler? soruları doğrultusunda paylaşımlarda bulunduk.

Proje web sitesi, bilgilendirme oturumları, sosyal medya kampanyaları, hikaye anlatımı, proje videosu, kitle fonlaması gibi iletişim çalışma paketine de bir giriş yaptık. Bu oturumda ortaklar için iletişim gereksinimlerini tartıştık ve projenin tanıtımına yönelik fikirler üzerine beyin fırtınası yaptık.

Üstelik risk yönetimini de ele aldık: Projede neyin ters gidebilir olduğunu ve olası zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimizi konuştuk.

Açılış toplantısı kısa bir değerlendirme ve gelecekteki toplantıların iyileştirilmesine yönelik önerilerle sona erdi.

“Eski Sorunlara Yeni Çözümler - Roman İçermesi Alanında Yeni Tip Yaklaşımların Değişimi” Projesi, AEA ve Norveç Bölgesel İşbirliği Hibe Fonu aracılığıyla İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç tarafından finanse edilmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.png

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.png

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.png

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.png

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.png

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.png

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.png

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.png

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı EEA-and-Norway_grants.png