I. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi'ne Katıldık.

Anasayfa

Haberler

I. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi'ne Katıldık.

Haberler
I. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi'ne Katıldık.
III. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında gerçekleştirilen I. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi'ne katıldık.
Kongrede iklim krizinin orta vadede yol açacağı ciddi sonuçlar üzerinde duruldu. Bu durumun sosyal eşitsizlikleri artıracağı tartışıldı ve krizin kırılgan grupların üzerindeki muhtemel etkileri ele alındı.
Konuyla ilgili şimdiden sosyal politika geliştirmenin aciliyetine dikkat çekildi.