Kentsel Dönüşüm Romanları Dışlıyor

Anasayfa

Haberler

Kentsel Dönüşüm Romanları Dışlıyor

Haberler
Kentsel Dönüşüm Romanları Dışlıyor

Sıfır Ayrımcılık Derneği ve Uluslararası Azınlık Hakları Grubu'nun (MRG) hazırladığı “Görmezlikten Gelinen Eşitsizlik: Türkiye'de Romanların Barınma ve Eğitim Hakkına Erişimi” raporu Roman yurttaşların yaşadığı problemleri gözler önüne serdi. Yaklaşık beş milyon Roman yurttaşın yaşadığı Türkiye'de, AKP döneminde hızlanan kentsel dönüşüm, bu yurttaşların kentlerin dışında hayat kurmaya zorlandığını gözler önüne serdi.

Temel problem evsizlik
Roman yurttaşların en büyük probleminin “evsizlik” olduğunun vurgulandığı rapora göre, bu yurttaşlar için ihtiyaç duyulan konut sayısı yaklaşık üç milyon. Romanların yüzde sekseninin gecekondularda yaşadığı vurgusu yapılan raporda, kentsel dönüşümün Romanlar üzerindeki etkilerinin “hayati” boyutta olduğu belirtildi. Raporda, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutların şehir dışında olduğuna dikkat çekilerek, bu durumun Romanların yaşamın her alanından izole edilmesine ve dışlanmasına yol açtığı ifade edildi.

Raporda, sorunların çözümlerine ilişkin öneriler şöyle sıralandı:
-Roman mahalleleri biçiminde ortaya çıkmış yerleşim yerleri ortadan kaldırılmalı, Romanların tecrit halinde yaşamlarına son verilmeli, ancak atılacak adımlarda Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan grupların talepleri dikkate alınmalı.

-Zorla tahliyeler yasaklanmalı.

-Kentsel dönüşüm uygulamaları gelir sağlama amaçlı değil, barınma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmeli ve Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan gruplara yönelik ayrımcılık yapılması engellenmeli.

-Nüfusa kayıtlı olsun olmasın Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan gruplardaki tüm çocukların derhal okullara kaydı yapılmalı.

https://www.birgun.net/haber-detay/kentsel-donusum-romanlari-disliyor-166284.html