Pandemi Döneminde Roman Çocukların Eğitime Erişimi

Anasayfa

Haberler

Pandemi Döneminde Roman Çocukların Eğitime Erişimi

Haberler
Pandemi Döneminde Roman Çocukların Eğitime Erişimi

Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin hazırladığı Pandemi Döneminde Roman Çocukların Eğitime Erişimi raporunda; eğitim sisteminin Roman çocuklar da dahil tüm öğrencileri kapsayacak şekilde tasarlanması, Romanların eğitim hakkından tam ve eşit fırsatlarda yararlanması gerektiği ve ötekileşen tüm grupların kapsayıcı bir anlayışla topluma dahil edilmesinin sağlanması ve bunun ayrımcılığı önleyen uygulamalarla bütünleştirilmesi öneriliyor.

https://www.sivilsayfalar.org/raporlar/sifir-ayrimcilik-dernegi-pandemi-doneminde-roman-cocuklarin-egitime-erisimi/?fbclid=IwAR3YF-4VuTurHa0LwB3C6nXjX3pVfmimSZLktPA7RTlDoCEht4rfeqV-TRw