Rapor: Avrupa Birliği Üyesi 11 Ülkede Romanların Durumu

Anasayfa

Haberler

Rapor: Avrupa Birliği Üyesi 11 Ülkede Romanların Durumu

Haberler
Rapor: Avrupa Birliği Üyesi 11 Ülkede Romanların Durumu

Araştırmanın kapsadığı ülkeler; Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, Fransa, Macaristan, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya ve Slovakya

Rapor: Avrupa Birliği Üyesi 11 Ülkede Romanların Durumu

 Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın çabalarıyla 2011 yılında 11 AB üyesi ülkede gerçekleştirilmiş ankete dayanan bu rapor bugüne kadar Avrupa çapında Romanların durumunu güvenilir verilerle ortaya koyan en önemli raporlardan birisi olma özelliğini taşıyor.

 Anket sonuçları neyi gösteriyor?

Araştırma sonuçları Avrupa Birliği Komisyonu'nun Nisan 2011 tarihli tebliğinde dile getirdiği pek çok Romanın ayrımcılık ve sosyal dışlanma ile karşılaştığı ve çok kötü sosyo-ekonomik şartlarda yaşadığı gerçeğini teyit ediyor.

Sunulan göstergeler anketlerin yapıldığı 11 üye ülkede istihdam, eğitim, barınma ve sağlık olmak üzere dört temel alanda Romanların durumunun tatmin edici bir seviyede olmadığını ve o bölgelerde yaşamakta olan Roman olmayan bireylere göre durumlarının ortalamaların çok altında olduğunu göstermekte.

Bulgular ayrıca Roman toplumunun ayrımcılığa maruz kalmaya devam ettiği ve Romanların Avrupa Birliği hukukunca garanti edilen haklardan yeterince haberdar olmadığını gösteriyor.pan id="more-115">

Eğitim

-Ortalama olarak her iki Roman çocuğundan birinin okul öncesi eğitime veya anaokuluna gidebildiği görülmüştür.

– Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya dışında, 7 ila 15 yaş arası, zorunlu eğitim çağındaki 10 çocuktan 9'unun okullu olduğu gözlemlenmiştir.

-Eğitime katılımın zorunlu eğitim döneminden sonra ciddi oranda düşüşe geçtiği gözlemlenmiştir: Roman yetişkinlerin sadece %15'inin genel lise veya mesleki okul eğitimini tamamladığı gözlemlenmiştir.

İstihdam

Ortalama olarak Romanlar'ın üçte birinden daha azının maaşlı bir işte istihdam edildiği görülmüştür;

-Yanıt veren her üç Romandan birinin işsiz olduğu tespit edilmiştir;

-Diğerlerinin ise ev kadını, emekli veya çalışabilecek durumda olmadığı ya da serbest meslek sahibi olduğu gözlemlenmiştir.

 Barınma

-Ortalama olarak, Romanlara ait hanelerde 1 odada 2'den fazla kişinin kaldığı görülmüştür.

-Romanların yaklaşık olarak %45'inin aşağıda sıralanan temel ev araç-gereçlerinden en azından birinden mahrum olduğu tespit edilmiştir: kapalı mutfak, kapalı tuvalet, kapalı duş ya da banyo ve elektrik.

  Sağlık

– Yaşları 35 ila 54 arasında değişen her 3 Romandan 1'i sağlık sorunlarının günlük aktivitelerini kısıtladığını bildirmiştir.

-Ortalama olarak, sorularımızı yanıtlayan Romanların yaklaşık %20'si ya sağlık güvencesi altında değil ya da sağlık sigortaları olup olmadığından habersizdir.

Yoksulluk

– Ortalama olarak, Romanların yaklaşık %90'ının ulusal yoksulluk sınırlarının altında yaşadığı görülmüştür.

-Ortalama olarak, Romanların yaklaşık %40'ı yiyecek almaya paraları yetmediği için son bir ay içerisinde en az bir kez aç uyumak zorunda kalmıştır.

Ayrımcılık ve Hak Bilinci

-Romanların neredeyse yarısı geçtiğimiz 12 ayda etnik kökenlerinden dolayı ayrımcılığa uğradıklarını belirtmiştir.

-Romanların yaklaşık %40'ı iş başvurularında azınlıklara ayrımcılık yapılmasının kanunlarca yasaklandığının farkında.

Raporun İngilizce tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf