RODA Romanlar İçin Diyolog Ağı Toplandı

Anasayfa

Haberler

RODA Romanlar İçin Diyolog Ağı Toplandı

Haberler
RODA Romanlar İçin Diyolog Ağı Toplandı

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Sivil düşün AB Programı desteği ile 30 Kasım -1 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da, RODA- Romanlar için Diyalog Ağı toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı tarafından organize edilen toplantıya, Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda Roman (Roman, Dom, Lom ve Abdal) dernek ve federasyon temsilcisi katıldı.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı yaptığı açıklamada şunlara değindi; ”2012 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Romanlar için Kamu-STK Diyalog Grubu'nda yer alan Roman STK'ları (Rom, Lom, Dom ve Abdal) 2015 yılında yeniden yapılanma kararı almış ve oluşturulacak çatı örgütün dernekleşmesine karar verilmiştir. 30 Kasım – 1 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara'da yapılan toplantıda ise “RODA – Romanlar İçin Diyalog Ağı”nın dernekleşme sürecinde atacağı ilk adımlar tartışılmıştır. Toplantıda ayrıca derneğin kurumsal yapısı, çalışma alanları, ilkeleri ve yönetim organlarını da belirlemiştir.” dedi./p>

Lobi ve savunuculuk faaliyetleri yürütecek olan RODA – Romanlar için Diyalog Ağı'nın Kamu Kurumları ile yaşanan sorunların çözümüne yönelik işbirliğini sürdürmesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerle Romanların eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve ayrımcılık alanlarında yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik görüşmeler yürütülmesine karar verilmiştir. Proje kapsamında Eğitim İş sendikası, Sivil düşün ve Avrupa Birliği Delegasyonu ziyaret edildi.

http://www.edirneolay.com/roda-romanlar-icin-diyalog-agi-toplandi/5204/