Rodimata Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Anasayfa

Haberler

Rodimata Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Haberler
Rodimata Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Rodimata Projesi kapsamında 30 Temmuz 2015 Perşembe günü Ankara'da yapılan toplantı ile projenin sonuçları ve projenin ortaya koyduğu öneriler tartışılmıştır. Toplantıya kamu görevlileri, akademisyenler, Roman sivil toplum örgütü temsilcileri ve insan hakları aktivistlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katılmıştır.

Kamu kurumu temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'u temsilen 18 kişi katılmıştır. Toplantıya Ayrıca Başbakan'ın Romanlardan Sorumlu Danışmanı Metin ÖZÇERİ de katılmıştır.

Toplantıda öncelikli olarak Proje Koordinatörü Elmas ARUS, Hatice ÇETİNKAYA ve Yeşim KARA tarafından proje ve çıktıları ile ilgili bilgi verilmiştir. Toplantının ikinci oturumunda ise Doç. Dr. Çiğdem KENTMEN  (İzmir Ekonomi Üniversitesi – İşletme Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) Moderatörlüğünde kamu kurumu temsilcileri Romanlarla ilgili yaptıkları çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirmiştir. Oturumda Sağlık Bakanlığı – Dış ilişkiler ve AB Genel Müdürlüğü, AB Daire Başkanı Dr. P. Elif EKMEKCİ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü temsilen Tevfik ÇAMPINARI ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nı temsilen Ali Ercan SU sunumlar gerçekleştirmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Tevfik ÇAMPINARI hazırlanmakta olan Ulusal Roman Stratejisi ve Eylem Planı'nı ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir. Çampınarı, sunumunda strateji belgesinin yazımının büyük oranda tamamlandığını ifade ederek içeriği ile ilgili bilgiler vermiş ve sorulan sorulara yanıt vermiştir.

Sıfır Ayrımcılık Derneği ve Rodimata Projesi kapsamında getirilen eleştirilerin Ulusal Strateji Planına yansıtıldığı ve belgenin ciddi oranda bu eleştiriler neticesinde revize edildiği görülmüştür. Bu Sıfır Ayrımcılık Derneği ve Rodimata Projesi açısından çok önemli bir çıktıdır.

Kamu kurumu temsilcileri tarafından yapılan sunumların ardından ise alt grup çalışmalarına geçilmiştir. İstihdam, Eğitim, Barınma ve Sağlık başlıklı 4 alt grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu alt grup çalışmalarının öncesinde ise alt grup katılımcıları ile Rodimata Raporunun ilgili bölümleri paylaşılmış ve grup çalışmasında bu çıktılar tartışmaya açılmıştır. Alt grup çalışmalarının sonrasında alt grup çalışmalarında ortaya çıkan sonuçların sunumları gerçekleştirilmiştir.

Son oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Günal KURŞUN (İnsan Hakları Gündemi Derneği) moderatörlüğünde raporun tanıtımı ile ilgili bir yol haritası çıkarılmıştır. Bu oturumda özellikle raporun tanıtımının TBMM ve siyasi partiler nezdinde yapılması gerektiği vurgulanmıştır.