Projeler
ROMACTED: Yerel düzeyde iyi yönetişimin ve Romanların güçlendirilmesinin teşvik edilmesi
ROMACTED: Yerel düzeyde iyi yönetişimin ve Romanların güçlendirilmesinin teşvik edilmesi
Projenin Tarihi: 2021-2024
Hibeyi sağlayan kurum/kuruluş Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi