Roman açılımına AB’den 10 Milyon Ödenek Verilecek

Anasayfa

Haberler

Roman açılımına AB’den 10 Milyon Ödenek Verilecek

Haberler
Roman açılımına AB’den 10 Milyon Ödenek Verilecek

Üç bakanlığın desteğiyle Roman vatandaşların istihdamına yönelik yeni bir projenin startı verildi. Projeye AB’den 10 milyon euro kaynak geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde başlayan Roman açılımında yeni bir döneme giriliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın da desteğiyle Romanlara yönelik yeni bir projenin startı verildi. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) çerçevesinde alınan 10 milyon euroluk destek fonuyla birlikte ‘Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi’ adlı bir proje hazırlandı. Proje kapsamında 12 pilot ilde, 20 adet Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi kurulacak. 

ROMAN ARABULUCULAR 

Birimlerin her birinde Roman Arabulucu / Sosyal Arabulucu adıyla birer Roman vatandaş görev alacak ve projeyle Romanlara yönelik geniş kapsamlı çalışmalar yapılacak. Uygulama safhasına kasım ayında geçilen proje kapsamında 24 ay boyunca Roman vatandaşlara çeşitli konularda yardım ve danışmanlık sunulacak. Ayrımcılıkla mücadele alanında farkındalığı ve sivil diyaloğu güçlendirmek için eğitimler verilecek. Roman semtlerindeki okullarda çocuklarla ders dışı aktiviteler gerçekleştirilecek ve Roman çocukların okul öncesi ve ilköğrenim düzeyinde başarısının artması sağlanacak. Romanların mesleki nitelikleri geliştirilecek ve istihdam edilebilirlikleri arttırılacak. Sıfır Ayrımcılık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elmas Arus, “Yürütülecek faaliyetlerde özellikle Roman arabulucuların olması çok önemli. Çünkü bu arabulucular Roman toplumu ile hizmet sağlayıcılar arasında bir köprü görevi görecek” dedi. Türkiye’nin ilk Roman milletvekili Özcan Purçu ise “Kamu kurumlarının somut eylem planları doğrultusunda, Romanların haklarının gerçekleşmesi ulusal bir strateji ile mümkündür” diye konuştu.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2015/12/24/roman-acilimina-abden-10-milyon-euro-kaynak