Roman çocuklara ruhsal bozukluk raporu

Anasayfa

Haberler

Roman çocuklara ruhsal bozukluk raporu

Haberler
Roman çocuklara ruhsal bozukluk raporu

Roman çocuklar, ruhsal engelli raporuyla okullarından uzaklaştırılıyor. Uygulama daha çok yerel yöneticilerin bilgisi dahilinde ve ailelerin de rızası alınarak yapılıyor. İddiaya göre özel sağlık kuruluşları da istismarda büyük rol oynuyor.

Okul çağındaki Roman çocuklarının heyet raporları ile ruhsal engellilik raporları alarak engelli okullarına yönlendirildiği ve uygulamanın yaygınlaştığı belirtiliyor.

T24.com sitesinden Cengiz Çiftçi'nin haberine göre, Roman vatandaşlarının eğitim süreçlerine entegre edilmesinde yaşanan güçlükler nedeniyle bu tür uygulamalar hem yöneticiler hem de aileler tarafından tepkisizlikle karşılanıyor.

Roman olmayan ailelerin Roman çocuklarını okullarda istememeleri, rehberlik hizmetlerinin yetersiz olması, okul yönetimlerinin Roman çocuklarının kaynaşma süreçleri için yeterince çaba sarf etmemeleri, Roman ailelerinin eğitim süreçlerini destekleyecek yaşam becerileri ve imkânlarından yoksun olmaları gibi farklı nedenlerden dolayı ailelerin de bu tür yollara sıcak baktığı iddia ediliyor.

Habere göre, Roman ailelerinde eğitimi destekleyecek aile pratikleri yetersiz olduğundan genellikle devamsızlık ve eğitim sürecinden kopmalar söz konusu olabiliyor. Ancak son yıllarda eğitim kurumlarına devam eden Roman çocukları ve gençleri gittikçe artan bir başarı göstermektedirler. Bu süreçler içerici kamu politikaları ve ailelerin desteği ile güçlenmektedir.

ÖZEL SAĞLIK KURUMLARININ İSTİSMARI

Ancak aile talepleri yoksulluk ve yoksunlukla birleştiğinde dışlanmanın farklı boyutları ortaya çıkmaktadır. Sosyal içerme uygulaması veya özel eğitim kurumlarının fırsatçılığı insan hak ihlallerini gündeme getirebiliyor. Roman çocukları ailelerinin rızası alınarak, heyet raporları ile zekâ geriliği teşhisi ile engelli okullarına yönlendiriliyor.

YEREL YÖNETİCİLER

Çiftçi, bu uygulamanın son on yılda sosyal hizmet alanını geliştiren hükümetin politikasından ziyade yerel çıkar gurupları tarafından gündeme getirildiğine inanmak istediğini söylüyor.

İzmir, Manisa, Gaziantep, Hatay ve İstanbul illerindeki vakalarla ilgili olarak farklı sebepler sıralanıyor. Bunlardan bazıları şöyle:

1.Aileler engelliler sosyal destek süreçlerinden faydalanmak istediklerinden dolayı bu yolu tercih edebiliyor.

2.Sosyal hizmet süreçlerinde yoksul ve yoksun Roman ailelerine yönelik destek mekanizmalarında geçici bir uygulama olarak yanlış yönlendirme ile destek olunması.

3.Özel hizmet kurumlarının süreci istismar etmeleri ve yönlendirme ve süreci işletmeleri söz konusu olabiliyor.

 

03.07.2014

Kaynak: Dünya Bülteni

 

http://www.dunyabulteni.net/turkiye/302864/roman-cocuklara-ruhsal-bozukluk-raporu