Roman Dernekleri için Kapasite Geliştirme Fonu Başvuruları Açıldı!

Anasayfa

Haberler

Roman Dernekleri için Kapasite Geliştirme Fonu Başvuruları Açıldı!

Haberler
Roman Dernekleri için Kapasite Geliştirme Fonu Başvuruları Açıldı!

Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin dahil olduğu Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Roman Sivil Toplum Örgütlerini Güçlendirmek için Ortak Girişim, Roman Taban Örğütleri için Kapasite Geliştirme Fonu Başvuruları başladı.

2018 yılındaki öncelikli savunuculuk alanları;

 • Türkiye'nin farklı bölgelerindeki Roman, Abdal, Lom, Dom ve Rom STÖ’lerin kadın hakları ve çocuk hakları alanında kapasitesini güçlendirmek,
 • Yerel halk ve yerel yöneticiler arasında stratejik ilişkiler kurulmasına destek vermek,
 • 2016-21 Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesinin belediyeler ve yerel yönetimler nezdinde uygulanabilirliğini artırmak için izlemeler yapmak,
 • Skorkartlar ile belediyeleri değerlendirmek ve En Roman Dostu Belediye Kampanyası ile belediyelerin çalışmalarını teşvik etmektir.

Yukarda belirtilen öncelikli çalışma alanları ile ilgili olan, en fazla altı sürecek olan  savunuculuk, izleme, kampanya yürütme ya da kapasite geliştirmeye yönelik projeler Ortak Girişim tarafından desteklenecektir.

Hibe Verilecek Proje Kapsamında Geçerli Olan Faaliyetler:

Savunuculuk Faaliyetleri:

 • Rom, Dom, Lom, Abdal topluluklardaki kadınların ve çocukların güçlenmesine yönelik çalışmalar,
 • Roman hakları ile ilgili konferanslar,
 • Yerel yönetimlerin katıldığı yuvarlak masa toplantıları,
 • Yerel yönetimlerle stratejik ortaklıklar kurmak için yerel savunuculuk faaliyetleri,

İzleme Çalışmaları:

 • Veri Toplama (Gölge Rapor hazırlama),
 • Ortak girişim tarafından yerel halkın belediyeleri değerlendirmesi için hazırlanmış skorkartların doldurulması için mahallelinin eğitilmesi,
 • Roman sosyal içermesi için belediyelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi

Kampanya Çalışmaları:

 • “En Roman Dostu Belediye Başkanı” kampanyası için hazırlanmış yerel etkinlikler, Kampanyanın görünürlüğünün artırılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için yapılacak çalışmalar

Kapasite Geliştirme Çalışmaları:

 • Roman grupları ve taban örgütlere yönelik hazırlanmış kapasite geliştirme çalışmaları

Hibe Verilecek Proje Kapsamında Geçersiz Olan Faaliyetler:

 • Workshoplar, seminerler, konferanslar, kongreler ve çalışmalar ve eğitim kursları için yapılan bireysel harcamalar
 • Partileri veya illegal faaliyetleri destekleyen çalışmalar;
 • Ofis veyahut Gayrimenkul satın alma;
 • Tamamlanmış yada halen süren projeler için finans sağlama;
 • Projenin hedefi ile alakasız çalışmalar

2019 döneminde gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projelerin yukarıda belirtilen öncelikli çalışma alanlarıyla örtüştüğünü düşünüyorsanız bu fonuna başvuruda bulunabilirsiniz.  Sıfır Ayrımcılık Derneği bu hibe kapsamında en fazla 1500 Euro değerinde hibe verebilecektir. Lütfen başvurunuzu hazırlarken bu bilgiyi dikkate alınız.

Eğer bu fona başvuru yapmak isterseniz ekte gönderilen başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup,  sener.sevval@gmail.com adresine sifirayder@gmail.com adresini cc kısmına ekleyerek e posta ile göndermeniz gerekmektedir.

Son Başvuru tarihi 25 Kasım 2018’dir.

Seçilen derneklerin listesi 30 Kasım 2018 tarihinde yayınlanacak,

Sözleşmenin imzalanmasının hemen ardından en geç 3 Aralık 2018 tarihine kadar hibeler belirtilen dernek hesabına yatırılacaktır.

Hibe basvuru formu 2018

Sıfır Ayrımcılık Hibe Başvuru Detayları