Roman Eğitim Fonu Burs Başvuruları 15 Mart'a Uzatıldı!

Anasayfa

Haberler

Roman Eğitim Fonu Burs Başvuruları 15 Mart'a Uzatıldı!

Haberler
Roman Eğitim Fonu Burs Başvuruları 15 Mart'a Uzatıldı!

Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin Avrupa Birliği (AB) ve Roma Education Fund (Roman Eğitim Fonu-REF) tarafından finanse edilen, Avrupa Birliği bölgesel aksiyon “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Gençler için Eğitim Fırsatlarını Arttırma” projesi kapsamında Roman öğrenciler için burs başvuruları başladı.

Roma Education Fund RARE Burs programı kapsamında lise ve üniversitede eğitimine devam eden Roman gençlere burs sağlanacak. Burs almaya hak kazanan gençler ayrıca mentörlük hizmeti ve çeşitli destek kursları ile akademik ve kişisel olarak kendilerini geliştirme fırsatı da bulacak.

Roman gençlerin eğitime erişiminin artırılması hedefleniyor.

Roman gençlerin eğitim oranları oldukça düşükken, devamsızlık ve okul terk oranları ise oldukça yüksektir. Eğitime erişimin önündeki en büyük engellerden biri ise ekonomik güçlüklerdir. Ekonomik zorluklar nedeniyle aileler eğitim giderlerini karşılayamamaktadır. Ayrıca, ailelerin eğitimin önemi konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması ve rol model eksikliği de bu gençlerin eğitimden kopmalarını hızlandırmaktadır.

Bu proje, Roman lise ve üniversite öğrencilerinin eğitime erişiminde yaşadıkları maddi sıkıntıları ve okul yaşamına uyum sorunlarını azaltmayı, aynı zamanda dersten kalma ve sınıfta kalma riskini ve Roman gençlerin istihdama geçişte karşılaştıkları sorunları azaltmayı amaçlamaktadır.

Roman Gençlere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Odaklı Burs Programı

Burs başvurularının değerlendirilmesi sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliğine özellikle dikkat edilecek burs programı, Türkiye'de Roman gençlere sağlanan tek burs olma özelliğini taşıyor. Bu özel burs programı sayesinde, Roman gençlerin eğitim alanındaki dezavantajlarını azaltmak ve onlara daha adil bir gelecek sunmak için önemli bir adım atılmış olacaktır.

Başvuru Şartları ve Detaylar

Bu burs programına başvuracak lise öğrencileri için gerekli şartlar; öğrencinin Roman olması, Edirne, İstanbul, İzmir veya Hatay illerinden birinde okuyor olmasıdır.

Üniversite öğrencileri için ise öğrencinin Roman olması ve 2023/24 akademik yılı dâhilinde lisans öğrenimi görüyor olması temel şartlardır. Üniversite öğrencileri için herhangi bir ilde ikamet etmesi veya okuması gibi bir şart aranmamakta, tüm Türkiye’den gelen başvurular kabul edilmektedir.

Burs programından yararlanacak kişilerin seçiminde ayrıca başarı seviyeleri, sosyo-ekonomik durumları, burs ile ilgili motivasyonları da önemli kriterler olacaktır.

Burs başvuruları ile ilgili tüm detaylara https://www.sifirayrimcilik.org/ adreslerinden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa baran.cetinkaya@sifirayrimcilik.org, hatice.cetinkaya@sifirayrimcilik.org veya sifirayrimcilik@sifirayrimcilik.org mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Başvuru Rehberi

Üniversite Başvuru Formu

Lise Başvuru Formu

Veli İzin Formu (18 yaşından küçük başvuranların velileri tarafından doldurularak imzalanacak)

Üniversite Burs Programı İçin Beyan Formu

Lise Burs Programı İçin Beyan Formu

Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2024

 

*** Lise öğrencisi olup, 18 yaşını geçmiş başvurucuların Veli İzin Formu doldurması gerekmemektir.