Roman STK’lar ile Koalisyon Toplantısı Gerçekleşti

Anasayfa

Haberler

Roman STK’lar ile Koalisyon Toplantısı Gerçekleşti

Haberler
Roman STK’lar ile Koalisyon Toplantısı Gerçekleşti

Avrupa Komisyonu desteği ve Roma Active Albania ortaklığı ile yürütülen ”Türkiye'de ve Balkanlardaki Roman Sivil Toplumunun Güçlendirilmesi için Ortak Girişim Projesi” kapsamınsa kurulan networkte yer alan Roman STK’larla 18 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da koalisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Roman STK’larla yapılan saha ziyaretleri verileri paylaşılarak onların görüşleri alındı. Ayrıca Roman STK’lara proje kapsamında verilecek alt finansman ile ilgili de bilgi verildi.