Romanlar için Diyalog Ağı Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Anasayfa

Haberler

Romanlar için Diyalog Ağı Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Haberler
Romanlar için Diyalog Ağı Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Sivil düşün AB Programı desteği ile 30 Kasım -1 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da, RODA- Romanlar için Diyalog Ağı toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ağın üyesi Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı tarafından organize edilen toplantıya Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda Roman (Roman, Dom, Lom ve Abdal) dernek ve federasyon temsilcisi katılmıştır.

2012 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Romanlar için Kamu-STK Diyalog Grubu'nda yer alan Roman STK'ları (Rom, Lom, Dom ve Abdal) 2015 yılında yeniden yapılanma kararı almış ve oluşturulacak çatı örgütün dernekleşmesine karar verilmiştir. 30 Kasım – 1 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara'da yapılan toplantıda ise “RODA – Romanlar İçin Diyalog Ağı”nın dernekleşme sürecinde atacağı ilk adımlar tartışılmıştır. Toplantıda ayrıca derneğin kurumsal yapısı, çalışma alanları, ilkeleri ve yönetim organlarını da belirlemiştir./p>

Lobi ve savunuculuk faaliyetleri yürütecek olan RODA – Romanlar için Diyalog Ağı'nın Kamu Kurumları ile yaşanan sorunların çözümüne yönelik işbirliğini sürdürmesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerle Romanların eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve ayrımcılık alanlarında yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik görüşmeler yürütülmesine karar verilmiştir. 1 Aralık 2015 tarihinde ağ hakkında bilgi vermek üzere Eğitim İş Sendikası, Sivil Düşün AB Programı ve Avrupa Birliği Delegasyonu da ziyaret edilmiştir.