Romanlardan Sorumlu Başbakan Danışmanı Metin Özçeri ile Görüşüldü

Anasayfa

Haberler

Romanlardan Sorumlu Başbakan Danışmanı Metin Özçeri ile Görüşüldü

Haberler
Romanlardan Sorumlu Başbakan Danışmanı Metin Özçeri ile Görüşüldü

Sıfır Ayrımcılık Derneği ve Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG)'nun ortaklaşa hazırladığı “Görmezlikten Gelinen Eşitsizlik: Türkiye'de Romanların Barınma ve Eğitim Hakkına Erişimi” adlı raporu Romanlardan Sorumlu Başbakan Danışmanı Sayın Metin Özçeri’ye anlattık. Romanların yaşadığı problemler gündeme getirildi.