Romanların Eğitim, Sağlık, İstihdam ve Sosyal Hizmetlere Erişimi Semineri

Anasayfa

Haberler

Romanların Eğitim, Sağlık, İstihdam ve Sosyal Hizmetlere Erişimi Semineri

Haberler
Romanların Eğitim, Sağlık, İstihdam ve Sosyal Hizmetlere Erişimi Semineri

Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Human Dynamics desteği ile Türkiye'de Roman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki Romanların durumuna ilişkin bilgi paylaşımı ve sosyal içermenin artırılması bakımından gelecek eylemlerin planlanması için temel oluşturabilecek verilerin ortaya konulması amacıyla “Romanların Eğitim, Sağlık, İstihdam ve Sosyal Hizmetlere Erişimi Semineri” gerçekleştirilmiştir. 18 Eylül 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen seminerde Romanların yaşadığı sorun alanlarına yönelik tespitler yapılarak çözüm önerileri ortaya konmuştur.