Sıfır Ayrımcılık Derneği Fon Başvuruları Açıldı!

Anasayfa

Haberler

Sıfır Ayrımcılık Derneği Fon Başvuruları Açıldı!

Haberler

İstanbul'da bulunan İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenen ve Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından faaliyetleri sürdürülen "Roman Entegrasyonu İçin İzleme ve Savunuculuk - 2020 Projesi" kapsamında, Sıfır Ayrımcılık Derneği, kadın ve genç Romanların sivil topluma katılımı için küçük hibeler vermeye başladı!

Kadın ve genç Roman, Dom, Lom ve Abdallar'ın farkındalıklarının artması ve kadın ve genç Roman, Dom, Lom ve Abdallar odaklı Sivil Toplum Kuruluşları'nın oluşturulması ve bu kuruluşlara etkin katılımın sağlanması için Sıfır Ayrımcılık Derneği, küçük hibeler ile destek verecektir.

Proje, Roman, Dom, Lom ve Abdallar'a dair barınma, istihdam ve ayrımcılık konularına odaklandığından dolayı özellikle bu konulara yoğunlaşacak kadın ve gençlerle çalışacak STK'lara destek sunulacaktır.
Hibe başvurularımız 15 Ağustos 2019 saat 17:00'ye kadar kabul edilmektedir!

Başvurular, başvuru rehberinde yer alan yönergelere göre hazırlanmalı ve sifirayder@gmail.com adresine 15 Ağustos 2019 tarihine saat 17.00’a kadar gönderilmelidir.

Detaylı bilgi ve başvuru formu için aşağıda bulunan dosyaları indirebilirsiniz!

Sıfır Ayrımcılık Derneği