Sıfır Ayrımcılık Derneği Saraybosna'da!

Anasayfa

Haberler

Sıfır Ayrımcılık Derneği Saraybosna'da!

Haberler
Sıfır Ayrımcılık Derneği Saraybosna'da!

Sıfır Ayrımcılık Derneği, 04-06 Kasım 2019 tarihleri arasında Bölgesel İşbirliği Konseyi Roman Entegrasyonu 2020 Eylem Ekibi tarafından Saraybosna’da gerçekleştirilen , “Romanların Konutlarını Haritalamak için Bölgesel Metodoloji” konulu bölgesel konferansa katılım gösterdi. Konferansa AB'nin genişleme bölgesinden yaklaşık 60 merkez ve yerel hükümet yetkilisi, sivil toplum temsilcisi ve uluslararası kuruluş bir araya geldi.

Konferansın asıl amacı, bölgedeki Romanların yaşadığı evlerin haritalandırılmasını için bölgesel bir çalışma grubu oluşturmak ve her ekonomi başına iki belediyede pilot uygulama sürecini başlatmak için bölgesel bir metodoloji geliştirmek ve sunmaktı. Bu kapsamda konferansta Romanların konutlarının haritalanmasının yöntemleri hakkında tartışmalar yürütüldü. Farklı ekonomilerde ve farklı bölgelerde haritalama çalışmasının, bilgi toplanmasının ve konut uygulamalarının nasıl yapılacağı yönünde bilgi aktarımı sağlandı. Türkiye’den Sıfır Ayrımcılık Derneği’nden Elmas Arus, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Barınma Yardımları Daire Başkanı Huriye Seven, Çevre Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nden Şengün Ün ve Pınar Baştürk, AB Başkanlığı Siyasi İşler Daire Başkanlığı’ndan Demet Özkan Baltat ve Türkiye Belediyeler Birliği'nden Nebahat Başıbüyük katıldı.

Konferansın birinci bölümünde, bölgeden ilgili hükümet temsilcileri, ilgili ekonomide konutla ilgili mevcut olan verilere genel bir bakış sunuldu. Uzmanlar tarafından hazırlanan bir metodolojiyi ortaya kondu ve konferans katılımcılarıyla Romanların konutlarının haritalandırılması için metodoloji hakkında bir serbest tartışma yürütüldü. Bölgesel metodolojinin detaylandırılması ve tartışılmasının akabinde metodolojinin uygulanabilirliğini takip etmek adına pilot belediyelerde çalışacak bir çalışma grubu oluşturuldu.

Ek olarak, Romanların konut alanındaki durumunu görselleştirmek için, bölgeden tanınmış bir sanatçı, Arnavutluk'tan Sead Kazanxiu konferansın katılımcıları için sahne aldı.

Bu bağlamda, eylemin ilk aşamasında, yasallaştırma ve sosyal barınma konularına odaklanarak ve barınmadaki bütüncül yaklaşımı teşvik eden bir konferans düzenlendi. Konferans, “Batı Balkanların Konut Politikalarında Romanların Hedeflenmesi: Hukuki bir Genel Bakış” ve “Batı Balkanların Konut Politikalarında Roman Hedeflemelerinin Geliştirilmesine İlişkin Öneriler” yöresinde konut yasallaştırma mevzuatına yasal bir genel bakış ile sonuçlandı.