Uluslararası Holokost Anma Günü Basın Açıklaması

Anasayfa

Haberler

Uluslararası Holokost Anma Günü Basın Açıklaması

Haberler
Uluslararası Holokost Anma Günü Basın Açıklaması

1933'te Avrupa'daki Yahudi nüfusu dokuz milyonun üzerindeydi. Avrupalı Yahudilerin çoğu Nazi Almanya'sının II. Dünya Savaşı'nda işgal ettiği ya da etkilediği ülkelerde yaşıyordu. 1945'e kadar, Almanlar ve işbirlikçileri Nazilerin Avrupalı Yahudileri öldürme politikası “Nihai Çözüm” ün bir parçası olarak neredeyse her üç Yahudi'den birini öldürdü. Nazilerin Almanya'ya karşı önemli bir tehlike oluşturduğunu düşündükleri Yahudiler, başlangıçta Nazi ırkçılığının hedefi olsalar da, diğer hedef gruplarında yaklaşık 200.000 Roman vardı. Çoğunluğu Almanlardan oluşan ve çeşitli kurumlarda kalan en az 200.000 zihinsel ya da fiziksel engelli bireyleri Ötenazi yöntemiyle öldürüldü.

Nazi Rejimi, Aryanların en üstte; Yahudi, Roman ve diğer rkların da alt kademelerde yer aldığı ırksal bir hiyerarşi geliştirildi. Nazi rejimi, Almanya'da ki Romanları, Yahudileri, Roman ve Sintileri etkileyecek olan yasaları kısa sürede uygulamaya koymaya başladı. 1933 Temmuz'unda yürürlüğe konan “doğuştan kusurlu yeni doğanların engellenmesi” yasası altında Nazi doktorları, insanların rızası olmaksızın sayısız Roman, yarı Roman ve karışık evlilikten doğan Romanları kısırlaştırdı.

Holokost öncesi Roman-Sinti nüfusu tam olarak bilinmediğinden ve yapılan araştırmaların yetersizliğinden, Holokost sırasında ölenlerin yüzdesini ve sayısını tahmin etmek zorlaşmıştır. Bilimsel veriler Roman-Sinti soykırımında ölenlerin tahmini sayısını 220.000 ile 500.000 kişi arasında göstermektedir. Savaş sonrasında, Avrupa'da Sinti ve Roman karşıtı ayrımcılıklar devam etmiştir.

Uluslararası Holokost Anma Günü'nde bir kez daha soykırımda hayatını kaybeden Romanları, Yahudileri, Roman, Sinti diğer hedef gruplarını saygıyla anarken, günümüzde Roman yurtaşlara yönelik sürmekte olan ayrımcılıkla mücadele konusunda kararlı olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyoruz.

Sıfır Ayrımcılık Derneği